Gåva till inkorporeringsområdets invånare. Den 1 december 2008


I dagens Helsingin Sanomat ingår en notis med rubriken "HKL perustaa Sipoon liitosalueelle kaksi pienbussilinjaa". Nyheten är i sig ingen nyhet, fastän Helsingfors stad just idag publicerat ett meddelande med informationen på så väl stadens hemsida som på de finska specialsidorna om inkorporeringen. De nya linjerna trafikeras med minibussar och transporterar eventuella pasagerare till Nya Borgåvägen, där resan kan fortsättas med Borgå Trafiks bussar, som vid årskiftet får status som U-linje. Några nya bussturer från Östersundom till nuvarande Helsingfors är det alltså egentligen inte fråga om. Priset (med HST:s resekort) på en resa från Östersundom till Helsingfors (Helsingfors centrum) kommer att vara mycket förmånligt jämfört med avsevärt kortare resor t.ex. från Otnäs till Helsingfors eller med motsvarande bussresa utan resekort. Priserna torde dock radikalt stiga senast år 2014, då SAD (YTV) går in för ett nytt system för priser och biljetter.

Informationen om de nya busslinjerna finns även i tidningen Helsinki-info 6/2008, som publicerats idag. Informationen hittas i en artikel med rubriken "Liitosalueen asukkaille lahjaksi matkakortit". Helsingfors donerar alltså resekort värda 9 euro åt Helsingfors blivade invånare, ifall någon missat denna nyhet. I tidningen ingår ett par sidor "Liitosalue-info" samt en halv sida med information "Till dig som snart blir helsingforsare".

Resekorten som inkorporeringsområdets invånare får i gåva av Helsingfors stad tas snart ur bruk och torde bytas ut från och med nästa sommar. Helsingfors gåva till de nya invånarna är alltså bäst före 2009. Förnyelsen av resekorten är en del av den reform av prissättning och biljetter som skall vara klar före 2014. Därefter kommer invånarna i Östersundom att betala betydligt mera för en resa in till Helsingfors centrum än övriga helsingforsare.

Otto Lehtipuu blir ny stadsfullmäktigeordförande i Helsingfors. Jag har skrivit om hans roll i fallet Sibbo bl.a. i blogginläggen "Soininvaaras arvtagare. Den 2 mars 2007" och "Lehtipuu. Den 23 mars 2007".


Fallet Sibbo

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar