Oklar landskapsgräns. Den 30 december 2008Gratistidningen Vartti har publicerat en artikel med rubriken "Kylttejä vaihdetaan Sipoon rajalla".

Bilden ovan är tagen idag på förmiddagen. Vad månne döljer sig under sorgeduken? Skyltarna som markerar gränsen för Nyland och Östra Nyland har tagits ned på vardera sidan av Nya Borgåvägen / Österleden, men skyltarna som visar var Vanda och Helsingfors börjar finns åtminstone än så länge kvar på sina gamla platser. Nya (övertäckta) skyltar med texten Itä-Uusimaa Östra Nyland och Sipoo Sibbo finns vid den nya gränsen mellan Helsingfors och Sibbo, men på andra sidan vägen finns bara en skylt med texten Helsinki Helsingfors. (Se skyltarna nedan.) Vid Borgå motorväg mellan Bäckängsvägen och Immerbyvägen finns både skyltar med texten Itä-Uusimaa Östra Nyland och Sipoo Sibbo. På andra Sidan vägen finns ännu ingen skylt som upplyser resenärerna om att de kommit till Helsingfors eller Nyland. Vid motorvägen vid Sottungsbyvägen finns en ny skylt med texten Helsinki Helsingfors för dem som åkerösterut, men på andra sidan vägen finns förutom skylten med texten Vantaa Vanda fortfarande kvar skylten med texten Uusimaa Nyland.

När man kommer till Sibbo har man entydigt kommit till landskapet Östra Nyland. När man kommit till Vanda har man lika så entydigt kommit till landskapet Nyland. Däremot är det oklart i vilket landskap man är när man befinner sig innanför området som överförs från Sibbo till Helsingfors. 45 § i kommunindelningslagen lyder visserligen enligt följande:

>>Övergår en kommun eller en del därav med stöd av en bestämmelse om ändring i kommunindelningen till en kommun som hör till en annan domkrets eller ett annat förvaltningsområde, föranleder bestämmelsen, om inte något annat bestäms särskilt, motsvarande ändringar i den judiciella och administrativa indelningen räknat från samma tidpunkt.<<

I statsrådet beslut om ändringar i kommunindelningen finns vanligtvis ett avsnitt med rubriken "Verkningar på judiciell och administrativ indelning". Under rubriken kan texten lyda t.ex. enligt följande:

>>Den utvidgade kommunen hör i fråga om den statliga regional- och lokalförvaltningen samt i fråga om den regionindelning som iakttas inom Europeiska unionens verksamhet till samma domkretsar och förvaltningsområden som ...<<<

När det gäller Sibbobeslutet har statsrådet dess värre inte tagit ställning till vilka verkningar ändringen i kommunindelningen har på den judiciella och den administrativa indelningen. Åtminstone när det gäller landskapsplanen för Östra Nyland är det oklart i vilken mån den är juridiskt bindande för inkorporeringsområdet.

En skylt med texten Sibbo Sipoo har även satts upp vid Knutersvägen mitt i Sibbo storskog. Även här fattas en skylt som upplyser om att man kommer till landskapet Nyland. Någon skylt med texten Sipoo Sibbo finns inte här på andra sidan vägen.

Helsingfors har även bytt gatu- och vägskyltar. Eftersom det från i Helsingfors förut finns en väg med namnet Råvägen, har Råvägen i Kärr döpts om till Gamla Råvägen. (Se bilden nedan.) Den tvivelaktiga motiveringen till det nya namnet är att vägen går vid den "gamla" gränsen. Gränsen finns dock kvar på precis samma ställe som förut. Skillanden är bara att gränsen mellan Vanda och Sibbo efter årsskiftet är gräns mellan Vanda och Helsingfors. Helsingfors har även rest nya hållplatsskyltar.

Helsingin sanomat har på eftermiddagen publicerat en artikel med rubriken "Helsinki-kyltit nousivat jo Sipoon uudelle rajalle". Tidningen har på sin webbplats även publicerat ett videoklipp som visar arbetet med de nya skyltarna. På videon sätts en ny skylt med texten Helsinki Helsingfors upp vid Hamnvägen (fortsättningen av Ring III) vid avtaget till Österleden. Skylten sätts upp nära Österledens gamla sträckning, där gränsen skulle gå enligt statsrådets beslut. Någon skylt på andra sidan vägen med texten Vantaa Vanda finns ännu inte.

Hbl har ikväll på sin blogg "Parkvakten" publicerat ett inlägg med rubriken "Nya vägskyltar".

Fallet Sibbo

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar