Ny gräns. Den 8 december 2008


Yle Mellannyland har på morgonen publiceraten notis med rubriken "Helsingfors och Sibbo undertecknar avtal". I notisen heter det att "Helsingfors och Sibbo ska i dag underteckna ett avtal om annekteringen av sydvästra Sibbo."

Ledaren i senaste nummer av Sipoon Sanomat har rubriken "Maanviljelys on ollut Sipoon pelastus". Artikeln, som är skriven av llmo Pasanen, handlar om bakgrunden till annekteringstvisten. Jag citerar ur ledaren:

>>Viimeisen kahden vuoden aikana ovat sipoolaiset saaneet kuulla moneltakin. suunnalta, että olemme yhteistyöhaluttomia. Kunta ei ole kehittynyt ja ruotsinkielinen väestö hallitsee kaikkea, ja siksi kehitystä ei tapahdu.
Nämä yleistykset övat olleet niitä aseita, jolla valtiovalta ja Helsingin päättäjät saivat rajansiirrossa tahtonsa läpi. Näiden kahden vuoden aikana, kun rajakiistaa on käyty olemme saaneet Sipoossa huomata, että kielellä ja kehityksellä ei lopulta ollutkaan suurta merkitystä. Sipoo on ollut aina kaksikielinen ja varmasti tulee olemaan ikuisesti. Kehityksen hidas eteneminen ei ole ollut kielen syy, vaan historiallinen. ...

Tästä rajakiistasta tehtiin kieliriita, koska vanhat maita omistaneet suvut sattuvat olemaan äidinkieleltään ruotsinkielisiä. Kateus siitä, että toinen omistaa parempaa maata on ennenkin ajanut ihmisiä sotaan.
Kukaan ei ole nostanut esille sitä seikkaa, että Helsingillä on Mellunmäen kupeessa suuri asumaton maa-alue. Västerkullan kartanon alueella Helsingissä saa kyllä viljellä maata ja olla rauhassa suuren alueen kanssa. Helsinki ei ole halunnut lähteä lunastamaan näitä maita, alue piti saada Sipoolta ja Vantaalta. Se ei näköjään häiritse ketään, että Västerkulla saa olla asumattomana suurena linnakkeena. <<

Sipoon Sanomat missatar sig här på en punkt. Westerkulla gård, som ligger invid Mellungsbacka metrostation, hör till Vanda, inte till Helsingfors. Å andra sidan idkar Helsingfors stad jordbruk på på stadens åkrar i Mellungsbacka eller Mellungsby invid gränsen till Westersundom. (Se "'Sibbo' börjar i Helsingfors. Den 24 augusti 2006".) I Helsingfors torde många tro att Westerkullas marker hör till Sibbo. Det är ju här som den omtalade skarpa gränsen mellan stad och landsbygd går.

I samma tidning ingår en insändarartikel av Christer Silén (sfp), som är suppleant i kommunfullmäktige. Silén skriver bl.a. följande:

>>voi vain miettiä mikä tämän "epäpyhän" koalition taustalla on. Vastaus on tietenkin itsestäänselvä eli RKP:n vaikutusmahdollisuuden minimointi suoranaisella kostomentaliteetilla ja alle sen mihin sillä olisi oikeus äänestystuloksen perusteella. Se, joka kirkkain silmin yrittää muuta i väittää, loukkaa mielestäni kansalaisten ajatuskykyä. ...

Joku on halunnut nostaa esille kieliriidan ainekset.<<

På samma sida i tidningen har koalitionspartierna fått en insändare publicerad under rubriken "Muutoksen ja kehityksen puolesta, kielipolitiikkaa tästä ei saan hakemallakaan". På sidan finns ytterligare en insändarartikel av Vesa Lepistö, som representerar Ysi (Vårt gemensamma Sibbo). Ur denna artikel framgår det lite tydligare att man välat tränga ut Sfp (och de gröna), dels på grnd av att man vill garantera en förändring, dels på grund av att man ser Sfp eller åtminstone Christel Liljeström som en syndabock i förlusten av Östersundom. Jag citerar ur artikeln:

>>RKP:n ja vihreiden koalition - uskottavuus muutoksen toteutitajina on heikko, kun arvioidaan viimeisten valtuustokausien aikaista Sipoon kehitystä. Ja kun arvioidaan Christel Liljeströmin johdolla käytyjä "salaisia" neuvotteluja Helsingin kanssa alkuvuodesta 2006 ja niiden lopputulosta ei jälki vakuuta. Ei tässä sen kummempaa hiekkalaatikkologiikkaa tarvittu.<<

Helsingfors har idag på de finska specialsidorna om inkorporeringen publicerat ett meddelande med rubriken "8.12.08 Liitosalueen postinumeroksi 00890 HELSINKI" där man felaktigt hävdar att "Sipoosta ja Vantaasta liitettävien alueiden vanha postinumero 01100 SÖDERKULLA lakkautetaan." Bättre blir det inte av att man tillägger att "Sipooseen jäävät alueet siirtyvät postinumerolle 01120 VÄSTERSKOG ja Vantaalle jäävät alueet siirtyvät postinumerolle 01200 VANTAA." Postnumret o1150 Söderkulla lär dock förbli i kraft. På specialsidorna har man tidigare publicerat ett meddelande med rubriken "30.10.08 Liitosalueen postinumeroksi 00890 HELSINKI", där det hette att "Sipoosta ja Vantaasta liitettävien alueiden vanha postinumero 01100 ITÄSALMI lakkautetaan." Av någon anledning har man från specialsidorna tagit bort detta meddelande, med den korrekta informationen. I övrigt har man till det nya meddelandet bara lagt till en liten, men ganska väsentlig, sats: "Postinumeromuutosten voimaantuloaika on 1.1.2009." Min gissning är att man först nu fått det bekräftat att postnumert förändras samtidigt med att ett fletal vägar i stordistriktet Östersundom byter namn.

I dagens nummer av gratistidningen Metro ingår HST:s annons med rubriken "Bussilinjat 91 ja 93 liikennöimään liitosalueella". En underrubrik lyder "HKL lahjoittaa matkakortit", men jag är främst intresserad av linjekartan, som ingår i annonsen. (Se ovan.) Kartan finns även på HST:s webbplats. (Pdf filen med kartan är skapad den 28 november.) Ur kartan framgår det att minibusslinjen 92 skall gå över gränsen till Västerkulla bycentrum, som även efter årsskiftet skall höratil Vanda. Det märkliga är emellertid att kommungränsen, i konflikt med statrådets beslut, ritats ut så att den nya gränsen sin helhet skall gå norr om Österleden. Att det här inte är fråga om ett misstag visar två små hack i gränsen på de ställen där cykelvägen byter sida om Österleden. Gränsen har alltså dragits så att även cykelvägen i sin helhet hamnar innanför Helsingfors gränser. Samtidigt följer gränsen delvis registerenhetens gränser. Varifrån kommer denna nya gräns? Har Helsingfors, Vanda och finansministeriet redan kommit överens om en ny ändring i kommunindelningen?

På bilden nedan till vänster syns den okända gränsen på HST:s linjekarta. Kartan till höger (eller eventuelt nadanför) visar Helsingfors ursprungliga förslag till område som skall överföras från Vanda till Helsingfors. Kartan är mycket exaktare än Helsingfors ursprungliga framställning från den 21 juni 2006, men man har inte tagit hänsyn till läteriverkets förslag att dra gränsen norr om Österleden istället för längs vägens mittlinje. Enligt statsrådets beslut (eller inrikesministeriets utlåtande till HFD) går gränsen längs den gamla vägens norra sida, men fortfarande upp till tvåhundra meter söder om den nuvarande vägen vid avtaget till Ring III. Gränsen på HST:s karta visar att utredningsman Pekka Myllyniemis förslag inte var funktionellt. Myllyniemi bör ha haft tillgång till kartan till höger, ur vilken det framgår att Österleden flyttats, men han kopierade lika väl gränsen direkt från Helsingfors ursprungliga förslag. Jag har tidigare behandlat den aktuella gränsmissen bl.a. i inläggen "Vem utpressade vem? Den 7 april 2007", "Var skall gränsen gå? Den 3 juli 2007", "Ingen landförbindelse. Den 16 oktober 2007", "Registerenheten 92-895-2-8. Den 28 juli 2008" och "Huvudgata. Den 4 december 2008".

Fallet Sibbo

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar