Unikt fall. Den 13 december 2008


I dagens Borgåblad ingår en insändare med rubriken "Generalplanen 2025 och Nickby". Jag citerar ur insändaren, som är skriven av Catharina Westermark (grön):

>>Generalplanen 2025 skulle vara ett svar på hotet från Helsingfors och visa att Sibbo minsann kan växa mer och snabbare än någon annan - och det var det bråttom. Det fanns inte tid att fråga kommuninvånarna om deras åsikt. Det fanns inte tid att bereda planen på normal väg. Helsinfors tog delar Sibbo i alla fall.

Trots att det inte längre finns orsak att ha så bråttom. har den strategiska planen beretts vidare. På måndag kommer den upp i fullmäktige. Många vill godkänna den, inte för att den är bra, utan för att nuvarande fullmäktige lovat att Sibbo överger Östra Nylands förbund och anhåller om medlemskap i Nylands förbund så fort planen är klar. <<

Jag vet inte om förklaringen till varför man har så bråttom att godkänna generalplanen stämmer. Däremot ser jag det hur som helst som oförnuftigt av Sibbo att byta landskapsförbund, då löftet att byta förbund inte hindrade inkorporeringen. Går Sibbo med i Nylands förbund, så kan skräckvisionerna från tävlingen Greater Helsinki Vision i värsta fall ritas ut i landskapsplanen. Enligt det vinnande bidraget, som myglats ihop av WSP (se "Helsingfors besvärar sig över landskapsplan. Den 16 december 2007"), skall tillväxten i Helsingforsregionen koncentreras till södra Sibbo och sydvästra Borgå. I Helsingfors har man knappast tänkt sig att det är Sibbo kommun som skall sköta planeringen av södra Sibbo, ifall visionerna förverkligas.

Fallet Sibbo var en unik händelse som hänger samman med att Hannes Manninen och Matti Vanhanen var hårt pressade i KSSR-förhandlingarna våren 2006. Några nya ändringar i kommunindelningen kommer knappast att göras enligt samma modell. Därmed är det inte sagt att Sibbo kommer att kunna bestå som en självständig kommun. Sibbo-syndromet, det att kranskommuner åker snålskjuts och lockar till sig goda skattebetalare, upplevs som ett allvarligt problem på nationell nivå. Och i Helsingfors vill lokalpolitiker och tjänstemän utvidga sitt inflytande. Inte ens ett tiofaldigande av invånarantalet räcker nödvändigtvis till för att förhindra en sammanslagning med Helsingfors, ifall Helsingfors lyckas behålla sitt strupgrepp om centrala ministrar och partiordföranden. Så sent som i torsdagens tidning skrev Hufvudstadsbladet i artikeln "Helsingfors lämnar Nordea" följande angående Helsingfors stadsfullmäktigemöte i onsdags:

>>På onsdagen godkändes också samgångsplanerna för regionens vattenverk. Politikerna godkände också planerna för den ny samkommun som ska sköta planeringen och upphandlingen av regionens kollektivtrafik.

Med vissa förbehåll och en rad kritiska debattinlägg godkändes också avtalet om det fortsatta metropolsamarbetet. Politiker ur samlingspartiet och socialdemorkaterna var missnöjda. De vill helst slå ihop Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Kyrkslätt och Sibbo till en storstad.<<

Medan stadsplaneringsnämndens avgående ordförande Maija Anttila ville sammanslå Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Kyrkslätt och Sibbo, ställde sig hennes partikamrat Jouko Malinen bakom det samlingspartistiska förslaget att slå ihop Esbo, Grankulla och Kyrkslätt till en stad och Helsingfors, Vanda och Sibbo till en annan. (Se videon på Helsingforskanalen.) Enligt vad Malinen skriver på sin "nätdagbok" (han har en skild blogg) har Malinen föreslagit sin modell för kommunministern. Jag citerar ur inlägget "Vihreä jalanjälki ja vaalihässäkkää" från den 21 oktober:

>>Eilen kävin kuuntelemassa poliittisen historian klubilla, mitä kuntaministeri Kiviniemellä (kesk) oli kerrottavaan hallituksen metropolipolitiikasta. Hän esitteli omaa seutuvaltuustomalliaan. Itse totesin, että pääkaupunkiseudun vapaaehtoinen yhteistyö ei tule johtamaan kovin pitkälle Espoon asenteen takia. Ehdotinkin ministerille, että tuleva malli voisi olla Helsingin, Vantaan ja Sipoon yhdistäminen yhdeksi kaupungiksi. Toinen kaupunki saataisiin Espoon, Kauniaisen ja Kirkkonummen yhdistämisestä. Samalla pitäisi myös muodostaa näistä kahdesta isosta kaupungista oma vaalipiirinsä eduskuntavaaleja ajatellen. Ministeri ei lämmennyt yhdistämisajatuksiin, mutta myönsi, että vaalipiirijakoa saattaisi olla tarve muuttaa.<<

På bilden ovan en detalj ur en karta i dokumentet "Liitosalueen pienkalustolinjojen suunnitelma" från den 18 november. Några busslinjer 99 AV eller 99 AK planeras inte, men däremot skall Busslinjerna 93 A, 93 AK och 93 AV göra några turer per dag från Östersundom till Östra centrum. På kartan går linjerna utanför Helsingfors nya gränser.


Fallet Sibbo

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar