543 miljoner. Den 31 augusti 2010När jag skrev gårdagens blogginlägg "Östersundomin selvitykset. Den 30 augusti 2010" var jag ännu lite osäker på om alternativet 2.2 i utredningen "Itämetron esiselvitys" verkligen var metroalternativet som erbjöds till grund för den gemensamma generalplanen. Osmo Soinvaara, som är medlem i Helsingfors stadsplaneringsnämnd och en ivrig förespråkare för östmetron, hade i söndags skrivit att "Tätä yleiskaavatyön pohjaksi tarjottua mutkametroa ei noissa vaihtoehdoissa ole lainkaan" och vidare att "Nyt julkistettavissa papereissa on tarkat sijainnit, mutta ne ovat jo vanhentuneita." Allt tyder dock på att det är just alternativet 2.2 som är det nu aktuella alternativet, fastän förslagen till platserna metrostationer här framgår mycket exakt.


Det är intressant att notera att Helsingin Sanomat redan i februari kunde rita ut den exakta sträckningen för det aktuella metroalternativet. Man kan ju fråga sig varför utredningen hemlighölls samtidigt som den viktigaste informationen läckte ut till Helsingin Sanomat. Men inte heller Helsingin Sanomat torde ha sett utredningen i sin helhet. Det sista avsnittet mellan Östersundom och Majvik finns med redan i utredningen från utredningen, som var färdig i januari, men i kostnadskalkylen ingår inte detta avsnitt. Priset för den 8,3 km långa linjen från Mellungsbacka till Östersundom beräknas här till 543 miljoner euro, fastän Helsingin sanomat i artikeln "Itämetro Östersundomiin maksaisi 540 miljoonaa" den 23 augusti skrev att biträdande stadsdirektör Hannu Penttilä ännu en vecka tidigare hade uppgett summan 400 miljoner. (Se "540 miljoner euro. Den 23 augusti 2010".) Helsingin Sanomat förklarar det felaktiga priset med att priset 430 euro utgjorde summan för ett 6,6 km lång alternativ sträckning. Priset för det 6,6 km långa alternativet 2.1 är även i den nu publicerade utredningen beräknad till just 430 miljoner euro. I artikeln i Helsingin Sanomat berättas det vidare att det nu aktuella alternativet, som beräknas kosta 540 miljoner euro, är 8,3 km långt. Tidningen myntar även uttrycket mutkametro, som Soininvaara senare använder i kommentaren på sin blogg.Utöver metrolinjen och stationernas exakta placering kan man ur kartor i metroutredningen se att det planeras en broförbindelse från Ribbingö till Granö och en annan bro från Husö till Björnsö. På kartan över alternativet 2.2. kan man även se vilka områden som planeras bli höghusområden och vilka som skall skall bli småhusområden. Det visar sig att informationen över de olika områdena här är exakt den samma som på kartan som publicerades i Helsingin Sanomat den 20 februari. (Se ovan.) Av katorna framgår bl.a. att ett höghusområde planeras på den östra delen av Björnsö.
Utredningen "Östersundomin lämmitysratkaisut", som i likhet med metro- och snabbspårvägsutredningen varit färdig sedan början av året, hörde ännu igår till de "kommande" utredningarna på stadsplaneringskontorets webbplats. Här är ett annat brännbart och dagsaktuellt ämne. Vad månne det finns för motivering till att inte publicera denna utredning?Igår uppdaterades på webbplatsen för Östersundomprojektet även sidan "Vantaaseen ja Sipooseen kuuluvat alueet". Nu finns även Majvik med.Arbetet med den nya vägen på Husö har ytterligare framskridit.Duken som rullas ut är 4 meter bred, men vägens inverkan på landskapsbilden har alltså bedömts vara så obetydlig att den nya vägen överhuvudtaget inte behöver något tillstånd.