Föråldrade utredningar publiceras. Den 29 augusti 2010


På ledarsidan i fredagens nummer av Helsingin Sanomat ingår en kolumn med rubriken "Puolueista ei saa enää tolkkua". Här skriver Juha Akkanen att "Oikeusministeri Tuija Brax julmistelee, että jos Sipoonkorven kansallispuistoa ei perusteta laajimmassa ehdotetussa muodossa, nykyinen hallitus jää historiaan kaikkien aikojen ympäristövihamielisimpänä hallituksena." Enligt artikeln "Brax: Sipoonkorpi näyttää, onko hallitus kaikkien aikojen ympäristövihamielisin" i Helsingin Sanomat (se "Dragkamp om de annekterade områdenas framtid. Den 4 augusti 2010") var det visserligen De grönas ordförande Anni Sinnemäki som sade att De gröna kräver en nationalpark enligt det mest omfattande alternativet, medan Tujia Brax yttrade orden om alla tiders miljöovänligaste regering. Om ministrarnas uttalanden förenas, så blir ändå resultatet att det är De gröna i Helsingfors med Osmo Soinvaara i spetsen som ser till att regeringen blir alla tiders miljöovänligaste. Visst är det svårt att få grepp om partierna och De gröna i synnerhet.De senaste två veckorna har det skrivits så mycket om östmetron och den planerade gemensamma generalplanen för Östersundom med omgivning att jag inte hunnit uppmärksamma allt som sagts och skrivits. I ledaren "Itämetroa ei pidä enää viivytellä" i Helsingin Sanomat den 23 augusti säger ledarskribenten att en inre krets av regeringen med statsminister Matti Vanhanen i spetsen på förhand godkänt Helsingfors initiativ till en ändring i kommunindelningen. Om Helsingin Sanomat har rätt, vilket läsarna av denna blogg torde veta att tidningen har i detta fall, så var Vanhanen jävig att deltaga i statsrådets Sibbobeslut. Helsingin Sanomat noterar dock inte här några juridiska problem. Helsingin Sanomat fortsätter att okritiskt försvara inkorporeringen och exploateringen av Östersundom.I artikeln "Metroverkosto laajenee Vantaan läpi Sipoon Majvikiin asti", som publicerades i Helsingin Sanomat den 17 augusti, säger biträdande statsdirektör Hannu Penttilä att staten bör hitta medel för finansiering av östmetron, då staten en gång gav markområdet åt Helsingfors. Ett intressant och märkligt påstående. Det var ju Helsingfors som till skillnad från Sibbo skulle ha råd att utveckla området. De jure hade staten naturligtvis ingen möjlighet att "ge" området åt Helsingfors, men de facto var det just vad staten eller regeringen gjorde.
Helsingin Sanomats sätt att okritskt propagera för östmetron på så väl nyhets- som ledarsidor är ett olustigt fenomen i sig. Det hela blir inte bättre av att Helsingfors stadsplaneringskontor inte publicerat spårvägsutredningarna från senaste höst. Istället har Helsingin Sanomat förmedlat planerna om metrolinjen till allmänheten. Utan Helsingin Sanomat skulle allmänheten inte veta att den aktuella förlängningen av metrolinjen nu är S-formad eller att de beräknade kostnaderna är 540 € + ca 100 € för den sista sträckan till Majvik . Helsingin Sanomat har t.o.m. fått namnge metrostationerna. När det på kartan av metrolinjen i Helsingin Sanomat stod att det nya förslaget på en metrostationen i Västerkulla ännu saknar namn, benämnde även Yle och Hbl metrostationen "Saknar ännu namn". Eller har övriga medier direkt fått ta del av exakt samma information som Helsingin Sanomat?
I diskussionsspalter på Internet har det riktats hård kritik mot stadsplaneringskontoret för att metroutredningarna inte publicrerats. Många lär även ha frågat efter utredningarna, som inte officiellt är sekretessbelagda. Senaste vår hette det att utredningarna skulle presenteras för beslutsfattarna i Helsingfors, som sedan skulle välja spårvägslösning för Östersundom. Nu har tjänstemän färdigt valt ett metroalternativ utan att de förtroendevalda (officiellt) fått ta del av utredningarna. I en kommentar på Osmo Soininvaaras blogg kunde man i förrgår läsa att stadsplaneringskontoret lovat publicera utredningarna i början av nästa vecka. I en kommentar bekräftar Soininvaara igår att utredningarna snart skall publiceras på stadsplaneringskontorets webbplats. Enligt Soininvaara kan utredningarna nu publiceras för att de är föråldrade och inte avslöjar de aktuella platserna för metrostationerna. Enligt Soininvaara finns det S-formade alternativet inte med i utredningarna, som officiellt blev färdiga i januari. Jag citerar:

Tätä yleiskaavatyön pohjaksi tarjottua mutkametroa ei noissa vaihtoehdoissa ole lainkaan. Juuri siksi ne voikin julkistaa. Ongelmana on Suomen maapoliittinen ryöstökapitalismin aikainen lainsäädäntö. Maa ei vielä ole yhteiskunnan omistuksessa. Kaupankäynnin ollessa kesken ei ole hyvä julkistaa suunnitelmia, joissa on näytetty metroasemien tarkka sijainti. Nyt julkistettavissa papereissa on tarkat sijainnit, mutta ne ovat jo vanhentuneita.

Detta är ett intressant påstående av flera skäl. Har den nu aktuella S-formade linjen överhuvudtaget utretts i sin helhet eller har det gjorts nya, hemliga utredningar? Om de exakta förslagen till placeringen av metrostationerna är så hemliga, hur kan man förhindra att tjänstemän och anställda på företaget som gör utredningen inte läcker ut information eller låter sig mutas av markägare?
Den ungefärliga linjen för den aktuella mutkametron finns redan med i dokumentet "Helsinki-Porvoo liikenteellisen arvioinnin esittelyaineisto" från november. Den aktuella linjen, så som den presenterades i Helsingin Sanomat den 17 augusti, är exakt den samma som publicerades i Helsingin Sanomat redan i februari. (Se "Kylmää kyytiä. Den 18 augusti 2010" och nedan.) Det är bara metrostationen "ei vielä nimeä" som saknas här.
Igår diskuterades på sidan Commons:Village pump på Wikimedia en försvunnen bildfil. En kopia av den aktuella filen med en karta över linjen för östmetron råkar finnas på denna blogg.
Jag har fått ta del av ny intressant utredning om hur det myglats kring byggarbetet på Husö. Det finns minsann skäl att återkomma till Husövägen. Igår tog jag bilder av det aktuella vägarbetet. Nedan bilder från den helt nya vägsträckningen, som man ansett att inte behöver något tillstånd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar