Dragkamp om de annekterade områdenas framtid. Den 4 augusti 2010

I dagens nummer av Helsingin Sanomat ingår en artikel med rubriken "Brax: Sipoonkorpi näyttää, onko hallitus kaikkien aikojen ympäristövihamielisin" och en tillhörande faktaruta med rubriken "Kiistaa puiston koosta ja hinnasta". Jag citerar ur artikeln:


Yksi murheenkryyni on kansallispuiston eri osien välille suunnitellut ekologiset käytävät, joita pitkin eläimet pääsisivät siirtymään.

Esimerkiksi Helsinki pelkää liian laajan alueen vesittävän Sipoosta Helsinkiin liitettyjen uusien alueiden asukastavoitteet ja samalla metrolinjan jatkamisen itään.

Eivätkö tiivis yhdyskuntarakenne ja toimiva joukkoliikenne ole myös vihreiden tavoitteita? Sinnemäki myöntää, että joskus luonnonsuojelu ja muut ympäristötavoitteet ovat ristiriidassa.

"Ja tämä epäilemättä on sellainen tapaus. Mutta tässä luontoarvoilla ei kauheasti voi tehdä vaihtokauppaa, koska vastaavaa kohdetta ei täällä ole."

Dess värre bedrevs det år 2006 en värre kohandel om Sibbo storskog. Hade det inte varit för inkorporeringen och metropolprogrammet, så hade Sibbo storskog knappast kommet med i regeringsprogrammet. I anslutning till ovannämnda karta har Helsingin Sanomat publicerat kartan nedan, som är något missvisande gällande de olika alternativen för en nationalpark.



De gröna publicerade igår ett pressmeddelande med rubriken "Oikeusministeri Tuija Brax Vihreän hallitusryhmän kesäkokouksessa: SIPOONKORVEN KANSALLISPUISTOSTA PÄÄTETTÄVÄ TÄMÄN HALLITUSKAUDEN AIKANA".



FNB skrev igår en notis, som i dagens nummer av Hufvudstadsbladet publicerats under rubriken "De gröna skyndar på eb nationalpark".


Borgåbladet har publicerat FNB:s notis under rubriken "Gröna vill ha nationalpark i storskogen". Notisen i Bbl är en sats längre än motsvarande i Hbl.



Åtminstone Ilta-Sanomat publicerade igår FNB:s notis på finska under rubriken "Vihreät kiirehtivät Sipoonkorven kansallispuistoa". Utgående från FNB:s notis publicerade kuntalehti igår en notis med rubriken "Vihreät: Sipoonkorven kansallispuistohanketta kiirehdittävä".



Yle publicerade redan igår på eftermiddagen en nyhetstext med rubriken "Brax påskyndar nationalpark i Sibbo".




I TV-nytt ingick i går ett inslag, som på Yle Arena fått rubriken "Markägarna motsätter sig nationalparken i Sibbo ". Markägaren Henrik Lindström ser förslaget på en nationalpark som ett försök från huvudstadspolitikernas sida att få en fjäder i hatten. Trots motsåndet från markägare noteras det i inslaget att det största hindret på vägen är Helsingfors, som inte vill att nationalparken omfattar "annekterade områden i söder", eftersom det kunde riskera tunnelbanebygget. Inslaget avslutas med ett konstaterande att det bakom kulisserna pågår "en tuff dragkamp med Helsingfors om de annekterade områdenas framtid".



Det ovannämnda inslaget var det första i TV-nytt 19:30 igår.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar