Husövägen. Den 15 augusti 2010Den senaste tiden har jag skrivit en hel del om förbättringen och förlängningen av "Husövägen". Vägen från Husö gård (parkeringsplatsen vid karaktärsbyggnaden) till torpet, som hyrs av Helsingfors naturskyddsförening (Helsy) heter faktiskt Husövägen. Friluftsvägen eller stigen från parkeringsplatsen till torpet och vidare till den yttersta udden av den före detta ön eller holmen (Husöholm) är en del av en historisk väg som lett från lett från Västersundom till Husö gård och vidare förbi torpet till den för gården tidigare så viktiga bryggan på ändan av udden.Bilden ovan med resterna av den gamla stenbryggan tog jag den 25 maj, två dagar före Helsingfors stad plötsligt började fälla träd på udden. Det finns planer på att ovanpå den gamla bryggan bygga en ny brygga med plats för "linjebåt" och ytterligare fyra båtar. Man kan för övrigt fråga sig hur tänkta passagerare för linjebåten skall ta sig till bryggan. Bryggan ligger över en kilometer från parkeringsplatsen vid Husö gård och vägen till den planerade bryggan och "tillfälliga" simstranden är ju tänkt bara som en räddningsväg?


Numera börjar Husövägen i Kärr (stadsdelen Sundberg) vid Nya Borgåvägen.Här finns även en port med en stenpelare med texten "Husö gård Sibbo". Dess värre har Helsingfors stad en längre tid ägt Husö gård liksom den över tvåhundra hektar stora fastigheten Kärr.Husövägen ligger helt och hållet på mark som ägs av Helsingfors stad, men vägen eller åtminstone den asfalterade delen av vägen torde förvaltas av ett väglag, där Helsingfors stad naturligtvis bör vara en betydande vägdelägare. Även på den asfalterade delen av Husövägen fram till vägskälet till Ribbingövägen pågår för tillfället vägarbete. Nya vägtrummor har lagts och ny beläggning sätts på kortare avsnitt. Åtminstone av informationen om vägarbetet att döma är det ett väglag som beställt arbetet.


Arbetet på det ovannämnda avsnittet av Husövägen råkar sammanträffa med avverkningen av träd längs den planerade förlängningen av Husövägen förbi torpet som hyrs av Helsingfors naturskyddsförening. Vägrbetet inleddes den 4 augusti och beräknades räcka en vecka, men pågick ännu igår, då jag på min morgonrunda tog bilden nedan.Idrottsverkets vägarbete börjar så småningom nå fram till torpet, vars hyresgäst sedan 1980-talet ännu inte informerats. Torpet har från förut elektricitet och invid torpet finns en basstation, dit det naturligtvis även går elkablar, men av någon anledning lägger man under vägen förutom vattenrör även rör för elkablar i marken.Man kan fråga sig varför Helsingfors stad eller idrottsverket, som formellt ansvarar för byggnadsarbetet, inte nöjer sig med att förbättra den historiska vägen, som efter torpet längst ut på udden numera endast är en stig.En trolig förklaring tiil att man valt att planera ett helt nytt vägavsnitt är att den existerande stigen, som följer den historiska vägen, på udden går igenom Natura 2000-området. Om den aktuella stigen kan man i ett dokument från den 3 juni läsa att "Nykyinen selänteen eteläpuolelta johtava polun loppuosa vahvistetaan kivituhkalla enintään kaksi metriä leveäksi, eikä sillä ole tarkoitus liikennöidä." En räddningsväg för ambulans bör enligt räddningsverkets bestämmelser vara minst tre meter bred.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar