Östersundomin selvitykset. Den 30 augusti 2010


I mitt inlägg "Föråldrade utredningar publiceras. Den 29 augusti 2010" från igår kunde jag berätta att Helsingfors stadsplaneringskontor lovat publicera utredningarna över metro och snabbspårväg till Östersundom i början av veckan. Idag på förmiddagen flyttades utredningarna "Itämetron esiselvitys" och "Östersundomin pikaraitiotien esiselvitys" från kategorin "kommande" till kategorin "färdiga" utredningar i förteckningarna över utredningar i samband med Östersundomprojektet. På eftermiddagen hittades även länkar till utredningarna i pdf-format. På startsidan till stadsplaneringskontorets webbplats fanns även en länk till "Östersundomin selvitykset". Pdf-filen med dokumentet "Itämetron esiselvitys" är skapat den 24 februari och uppdaterat den 2 mars, samma dag som filen med dokumentet "Östersundomin pikaraitiotien esiselvitys" är skapat.


Liksom jag i gårdagens blogginlägg noterade skrev Osmo Soinvaara i en kommentar till sitt eget blogginlägg igår följande:


Tätä yleiskaavatyön pohjaksi tarjottua mutkametroa ei noissa vaihtoehdoissa ole lainkaan. Juuri siksi ne voikin julkistaa. Ongelmana on Suomen maapoliittinen ryöstökapitalismin aikainen lainsäädäntö. Maa ei vielä ole yhteiskunnan omistuksessa. Kaupankäynnin ollessa kesken ei ole hyvä julkistaa suunnitelmia, joissa on näytetty metroasemien tarkka sijainti. Nyt julkistettavissa papereissa on tarkat sijainnit, mutta ne ovat jo vanhentuneita.

Antingen är den S-formade metrosträckningen från Mellungsbacka till Majvik, som presenterades i Helsingin Sanomat den 17 augusti, inte det nu aktuella mutkametro-alternativet, eller så misstar sig Soininvaara fatalt. Min gissning är att Soininvaara inte sett metroutredningen och att han missförstått eller blivit för bakom ljuset. Alternativet 2.2, som ledningsgruppen på sitt möte den 11 januari beslöt att föreslå, stämmer i detalj överens med linjen på Helsingin Sanomats karta. Denna linje, visserligen utan förlängningen till Majvik och reservationen för en station vid Westerkulla gård ("ei vielä nimeä"), presenterades i Helsingin Sanomat första gången redan den 20 februari. Av utredningen framgår dock att den S-formade sträckningen är av ett senare datum än alternativet 2.1, som tillsammans med alternativet 2.2 syns på omslaget till utredningen. (Se ovan.)I den nu publicerade utredningen, som trots allt knappast är föråldrad, framgår de föreslagna platserna för metrostationerna med största noggrannhet. Bland annat kan man se att den norra ingången till Gumböle metrostation går genom familjen Fallström-Liipolas vardagsrum. Grannen har visserligen redan sålt sin fastighet Silasskog för 1,63 miljoner euro till Helsingfors stad, men Fallström och Liipolas fastighet lär man bli tvungen att tvångsinlösa.Även utredningen om snabbspårsalternativ är intressant, fastän den just nu inte är lika aktuell som metroutredningen.När jag ögnade igenom snabbspårvägsutredningen noterade jag speciellt att man på de otaliga kartorna i utredningen konsekvent ritat ut kommungränsen mellan Helsingfors och Vanda längs Österledens gamla sträckning, t.o.m. på kartor där gränsen för stadsdelen Sundberg följer Österledens nya sträckning. Det samma gäller gränserna på kartorna i metroutredningen, men här syns kommungränserna inte lika tydligt. Statsrådets Sibbobeslut var nog trots allt inte så entydigt.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar