Dålig förvaltning och ekonomi. Den 14 augusti 2010Ett litet vägbygge på Husö är i sig en obetydlig sak, åtminstone jämfört med framtidsvisionerna och "målsättningarna" för området. Bilden ovan är tagen i torsdags. Då vägen efter 800 m går in i skogen gräver man inte längre några vägdiken. När Helsingfors stad i en oviss framtid är klar med planeringen av Östersundom kommer landskapsbilden åtminstone ställvis att radikalt förändras. Bilderna nedan är från ritningar gjorda på Helsingfors stadsplaneringskontor.


Då en grupp av tjänstemän (katselmusmiehistö) granskade den vid tidpunkten förverkligade samt den planerade avverkningen längs den planerade breddningen och förlängningen av Husövägen kom man fram till att avverkningens betydelse för landskapsbilden är så obetydlig att själva vägen inte behöver några tillstånd för miljöåtgärd (maisematyölupa). Huruvida ett vägbygge längs stranden, invid ett naturskyddsområde, på ett område där det råder byggnadsförbud behöver några andra tillstånd känner jag inte till. Kanske kan någon upplysa mig? Mellan raderna kan man i alla fall tydligt läsa att så väl den planerade bryggan för "linjebåt" och den "tillfälliga simstranden", för vilken det anses behövas en ny räddningsväg, saknar tillstånd, vilket i sig inte behöver betyda att de skulle vara olagliga. Det är ändå intressant att man spenderar betydande summor på vägprojekt,då man inte inte med säkerhet vet om bryggan eller stranden kan byggas. Det hela ser ut som både dålig ekonomi och dålig förvaltning, men det torde finnas andra förklaringar till det märkliga förfarandet.


Den planerade vägen går rakt över gårdsplanen till torpet som Helsingfors naturskyddsförening hyr av Helsingfors stad. Föreningen lär överhuvudtaget inte fått någon information om vägprojektet. Då en medlem i föreningen bad om dokument över beslut om vägbygget svarade idrottsverkets jurist att man ber om dokument som inte existerar. Det ser ut som om "den högre ledningen" i Helsingfors, utan dokumenterade beslut, kan ge befallningar åt idrottsverket att spendera de 1,3 miljoner euro som budgeterats för "Östersundomin liikuntapaikkojen suunnittelu ja toteutus" på en väg som man inte vet om någonsin kommer att betjäna angivet syfte. Alternativt finns det dokument, som staden lagstridigt vägrar att ge ut.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar