Med baken före. Den 5 augusti 2010Om syftet med den gröna "regeringsgruppens" sommarträff i Vanda tidigare i veckan var mediepublicitet, så ser tillställningen ut att ha lyckats. Åtminstone ställningstagandet för en nationalpark och vandringen i Sibbo storskog fick mycket uppmärksamhet, vilket framgår ur mitt inlägg "Dragkamp om de annekterade områdenas framtid. Den 4 augusti 2010" från igår. Angående påståendet om att beslutet om en nationalpark bör tas under närvarande regeringsperiod håller så till vida att Helsingforspolitikerna i samband med Sibbofrågan förband sig att stöda en nationalpark. I regeringsprogrammet för regeringen Vanhanen II ingick även en överenskommelse om att utreda förutsättningarna för en nationalpark. Dess värre vill alla Helsingforspolitiker inte offra stadens egen mark för nationalparken, tillhörande buffertzoner eller ekologiska korridorer. Beslutsfattarna i Helsingfors är alltså högst splittrade när det gäller omfånget av en nationalpark. Till saken hör att Tuija Brax i nästa riksdagsval inte ställer upp i Helsingfors, utan i Nylands valkrets.Inför regeringsgruppens sommarmöte skrev riksdagsledamot Outi Alanko-Kahiluoto från (östra) Helsingfors ett blogginlägg med rubriken "Sipoonkorvesta kansallispuisto!" Alanko-Kahiluoto skriver bl.a. följande:


Itse vastustin aikoinaan Sipoon pakkoliittämistä Helsinkiin, koska pidin prosessia paitsi epädemokraattisena, myös Sipoon luonnon säilyttämisen kannalta riskaabelina - mielestäni kansallispuisto olisi pitänyt perustaa ensin, ja vasta sitten edetä alueen asuntorakentamisen suunnitteluun. Nyt mennään pylly edellä Sipoonkorven kuuseen, kun edelleen taistellaan kansallispuiston perustamiseksi, ja samaan aikaan uusien asuntoalueiden suunnittelu Sipooseen etenee täyttä häkää.


Alanko-Kahiluoto var den enda gröna stadsfullmäktigeledamot som den 21 juni 2006 tillsammans med Sfp och enmansgruppen Fkp (Hakanen) röstade emot förslaget till ett initiativ till en ändring i kommunindelningen. Däremot så röstade Alanko-Kahiluoto i fullmäktige för kommunindelningsutredare Pekka Myllyniemis förslag. Man kan visserligen föreställa sig att en bidragande orsak till Alanko-Kahiluoto röstade nej i juni 2006 var att hon i egenskap av ordförande för De Gröna i Helsingfors blev förbigådd då den gröna fullmäktigegruppens ordförande Otto Lehtipuu och Osmo Soininvaara förhandlade om inkorporeringsinitiativet. Ändå är det anmärkningsvärt att man lyckades pressa Alanko-Kahiluoto att rösta för Myllyniemis förslag, som med tanke på naturskyddet för De gröna i Vanda var mycket svårare att svälja än Helsingfors ursprungliga förslag.


Det kontroversiella byggnadsarbetet på Husö går vidare. Man har varit kreativ då det gäller att bygga den nya vägen utan att behöva avverka träd. Istället för att hugga ner träd skuffar man omkull dem med grävskopa. Bilden ovan är tagen i tisdags. Trädet på bilden hör inte till de träd som enligt de officiella planerna skulle fällas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar