Östersundom-kommité. Den 27 augusti 2010


Helsingfors stadsplaneringsnämnd godkände på sitt möte igår förslaget om en Östersundom-kommitté. I dagens nummer av Helsingin Sanomat ingår en artikel med rubriken "Östersundom saa oman virkamiestoimikunnan". I verkligheten är det - åtminstone formellt - än så länge bara stadsplaneringsnämnden i Helsingfors som för stadsstyrelsen i Helsingfors föreslår att Helsingfors tar initiativ till en Östersundom-komité.Ledaren i dagens nummer av Borgåbladet har rubriken "Östersundom är inte en intern affär". På tidningens webbplats har ledarartikeln fått rubriken "Framtidens Östersundom berör Östnyland i högsta grad".


Yle har idag på morgonen publicerat en artikel med rubriken "Helsinki haluaa harvinaista yhteistyötä".


Bilden som publicerats tillsammans med ovannämnda artikel är från Husö. Den historiska bryggan skall enligt ännu inte godkända planer ersättas med en ny. (Se "Räddningsväg med havsutsikt. Den 26 augusti 2010".)

Svenska Yle har på morgonen publicerat en nyhet med rubriken "Kommité dryftar Östersundomplaner".I ett blogginlägg med rubriken "Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.8.2010" kommenterade Osmo Soininvaara det aktuella ärendet mycket kort. Han noterade bara att "Minulle vakuutettiin, että valittuun liikennevaihtoehtoon olisi päädytty, vaikka kaikki kolme kuntaa olisivat kuuluneet samaan kuntaan." Framlades det misstankar om att man föreslår en metrolinje bara för att den skulle gå genom flera kommuner? I själva verket torde just detta vara huvudmotiveringen till att man samtidigt med förslaget om en Östersundom-kommité (Östersundom-toimikunta) tar ställning för metron. Alternativet snabbspårväg skulle inte gå igenom Vanda och däremd skulle man ha svårt att motivera varför delar av Vanda skulle ingå i den gemensamma generalplanen eller varför Gubbacka i Västersundom måste bli höghusområde. Det skulle även bli svårare att konkurrera om statliga bidrag utan en metrolinje genom Västersundom i Vanda.