Räddningsväg med havsutsikt. Den 26 augusti 2010


"Räddningdvägen" på Husö börjar vara färdig, men ännu lär byggnadstillsynsverket inte ha beviljat lov för simstranden och hamnen som vägen skall leda till. I ansökan om lov för servicebrygga och tillfällig simstrand (huoltolaituri ja väliaikainen uimapaikka), som lämnades in först i juni, anges som motivering till undantaget att "Liikuntavirasto on edelletty rakentavan Sipoosta Helsinkiin liitetylle alueell tilapäisiä ulkoilu- ja virkistyspalveluja". Vem månne det är som kräver tillfälliga friluftstjänster på inkorporeringsområdet? Vem är det som bestämt att en båtbrygga och en simstrand långt från all bosättning motsvarar kraven på "tillfälliga rekreationstjänster"? Vem har bestämt att medel budgeterade för "Östersundomin liikuntapaikkojen suunnittelu ja toteutus" (se "Baktankar. Den 11 augusti 2010") får användas till att - på ett område där det råder byggnadsförbud - bygga en kilometerlång serviceväg med vattenledning och rör för elkablar till en båthamn, som ännu inte har beviljats tillstånd?
I och för sig hör simstränder och småbåtshamnar till idrottsverkets ansvarsområde. Men det är väl ganska uppenbart att man inte bygger en ny väg till en avsides tillfällig simstrand för att simstranden, som ännu inte beviljats tillstånd, anses förutsätta en räddningsväg. Bryggan är i varje fall inte ämnad att vara tillfällig.
På ritningarna till simstranden och båtbryggan framgår att skogen mellan stranden och servicevägen skall gallras för att ge havsutsikt till vägen. Om vägen vore ämnad som enbart räddningsväg, så vore väl havsutsikten inte så viktig. Till saken hör att skogen enligt planerna även skall gallras invid Natura 2000-området. En grupp kommunala tjänstemän granskade i början av juni avverkningen som vägbygget krävde och kom fram till att avverkningen var så obetydlig för landskapsbilden att den inte krävde landskapsarbetstillstånd. Någon gallring mellan vägen och stranden nämndes dock inte i gruppens utlåtande. Men om man fäller ett träd i taget så kan man väl efter varje fällt träd konstatera att avverkningens inverkan på landskapsbilden är så obetydlig att inget tillstånd behövs.Det är väl inte så svårt att räkna ut varför infrastrukturen, simstranden och småbåtshamnen invid Natura-området byggs nu innan några planer på bostadsbebyggelse lyfts fram. Det kunde vara betydligt svårare att få planerna på simstrand och småbåtshamn invid Natura-området godkänt i samband med general- och detaljplaneringen. Och det är klart att en gallring av skogen skulle ha större inverkan på landskapsbilden från sjön då det finns ett bostadsområde invid den nya vägen. Självklart vill Helsingfors kunna garantera simstrand, småbåtshamn och havsutsikt även för kommande invånare.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar