Gemensam generalplan. Den 20 augusti 2010


Helsingfors stadsplaneringskontor uppdaterade igår sidan "Kuntien yhteinen osayleiskaava" på webbplatsen för projektområdet Östersundom. Det enda nya är att termen osayleiskaava har bytts ut mot ylesikaava. Termen finns dock fortfarande kvar på länkarna till den aktuella sidan. Den motsvarande svenskspråkiga sidan uppdaterades på motsvarande sätt redan en dag tidigare. Här har alltå termen delgeneralplan bytts ut mot generalplan. På den svenskspråkiga sidan, som nu har rubriken "Kommunernas gemensamma generalplan", kan man även läsa en gammal text om en ramplan som berör ett större område, utvecklingszonen längs kustområdet Helsingfors-Borgå. Stadsplaneringskontoret uppdaterade igår även meddelandet "Ennakkotiedote: Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta 19.8.2010".

På stadsplaneringskontoret i Helsingfors planerar man att använda sig av möjligheten till en gemensam generalplan som markanvändnings- och bygglagen ger. Man har tydligen inte tidigare noteras att det i lagen inte talas om en gemensam delgeneralplan, fastän den gemensamma generalplanen kan omfatta bara en del av kommunernas gemensamma område. Det förefaller som om man även vill utnyttja sig av 46 a §, Generalplan för huvudstadsregionen, som ger vissa undantag för huvudstadsregionen. Juridiskt sett hör dock varken Granö eller Majvik till huvudstadsregionen.


Jag har i tidigare blogginlägg noterat att det tänkta området för den gemensamma generalplanen motsvarar det område som det ursprungligen var tänkt att Helsingfors skulle få i utbyte mot bl.a. Nedre Dickursby. Att största delen av Västersundom by förblev en del av Vanda är ett hinder för Helsingfors. Nu försöker man dock vända förlusten till vinst. Att Västersundom och Granö fortfarande hör till Vanda respektive Sibbo möjliggör en gemensam generalplan. Dessutrom torde en metrolinje genom Vanda göra Sibbometron till ett regionalt projekt, som kan stödas av staten. Intressant är det att man nu även vill ha Sibbo med i metroprojektet. I kommunindelningsutredare Pekka Myllyniemis utredning finns det ett enda argument för varför inkorporeringsområdet måste vara så stort att det kräver särskilt vägande skäl: Om inkorporeringsområdet skulle vara mindre, så måste metron fortsätta över gränsen till Sibbo och då skulle det krävas samarbete med Sibbo! Detta är faktiskt allt utredningsmannen har att komma med. Jag citerar ur utredningen:

För att förverkliga metron krävs i varje fall samarbete mellan Helsingfors och Vanda samt att staten går in som medfinansiär. Om det dessutom skulle krävas samarbete med Sibbo för att förverkliga metron, kan beslutsprocessen bli långdragen och komplicerad.I dagens nummer av Helsingin Sanomat ingår en notis med rubriken "Helsinki jäi vielä miettimään itämetroa ja Kehä II:ta". Jag förmodar dock att stadsplaneringsnämnden i Helsingfors på sitt möte igår endast bordlade beslutet om ett uttalande om Ring II, som i sig ingenting har med östmetron att göra. Att nämnden även skulle ha bordlagt ärendet "Helsingin, Vantaan ja Sipoon kuntien yhteisen Östersundomin yleiskaavatyön käynnistäminen" (se "Östersundom-toimikunta. Den 17 augusti 2010") nämns inte. Att tidningen kopplar samman östmetron med ärendet om Ring II torde förklaras av biträdande stadsdirektör Hannu Penntiläs uttalande i artikeln "Hannu Penttilä heivaisi Kehä II:n jatkon syrjään itämetron tieltä" i gårdagens nummer av Helsingin Sanomat. (Se "Majvikin metron esiselvitys. Den 19 augusti 2010".)Ussimaa publicerade i onsdags en artikel med rubriken "Kaavailtu Sipoon metrolinjasta eivät vaikuta Porvoon ratasuunnitelmiin".


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar