Hölmö. Den 28 augusti 2010


Igår basunerade medierna med Helsingin Sanomat i spetsen ut att Östersundom får en tjänstemannakommité. Kanske är det här någonting man kommit överens om på hög nivå, men formellt är det än så länge endast stadsplaneringsnämnden i Helsingfors som har beslutit att förslå för stadsstyrelsen i Helsingfors att föreslå för stadsfullmäktige i Helsingfors att Helsingfors tar initiativ till en gemensam generalplan med Vanda och Sibbo. Nyheten ovan är från stadsplaneringskontorets webbplats för Östersundomprojektet. Sidan "Ajankohtaista" uppdaterades igår för första gången sedan februari.

 
Stadsplaneringsnämnden antog förslaget i föredragningslistan med en liten ändring. Ändringen är motiverad, men den ursprungliga texten avslöjar tjänstemännens inställning till beslutsfattandet. Osmo Soininvaara sade i gårdagens nummer av Helsingin Sanomat att lösningen är tillfredsställande men att demokratin lider. Månne inte det är ett av motiven bakom förslaget till en Östersundom-kommité att demokratin sätts på undantag.

 
Det har i olika sammanhang funnits skäl att på denna blogg lyfta fram nuvarande statssekreteraren vid statsrådets kansli Mika Rossi (c). Rossi har sedan april fungerat som kolumnist eller "gästbloggare" på Suomenmaas webbplats.

 
I tisdags publicerade Rossi ett inlägg med rubriken "Itämetro tulee toteuttaa". Rossi verkar i brist på kunskap vara säker på sin sak: Östmetron bör förverkligas. Rossi, som för fyra år sedan bistod Pekka Myllyniemi i Sibboutredningen eller åtminstone fungerade som kommunindelningsutredarens kontaktperson, har en del intressanta synpunkter på vad allt statsrådet beslöt då Sibbobeslutet togs i juni 2007. Lustigt nog så upprepar han de ogrundade och synnerligen tvivelaktiga påståendena om stadens utveckling i olika väderstreck.

 
Valtioneuvosto liitti harkintansa perusteella erityisin perustein osan Sipoota Helsinkiin. Ratkaisun taustalla oli näkemys, että Uusimaan ja pääkaupunkiseudun tasapainoinen kehitys vaatii mahdollisuutta kasvaa kaupunkimaisella kaavoituksella ja asutuksella myös itään. Muihin ilmansuuntiin pääkaupunkiseutu ja Uusimaa ovat kasvaneet melko tasaisesti. Osaliitosratkaisulla mielestäni päätettiin myös monta muuta asiaa samalla. Sillä päätettiin, että Helsinki kasvaa itään ja alueelle muuttaa asumaan tulevina vuosikymmeninä kymmeniätuhansia uusia asukkaita. Asukkaille tarvitaan hyvät palvelut, yhdyskuntatekniikka ja toimivat liikennejärjestelyt. Osa näitä järjestelyjä on oltava itämetro.

Rossi går alltså så långt att han antyder att beslutet om östmetron togs redan av statsrådet för över tre år sedan.

 
Efter att inkorporeringen förverkligats har man i offentligheten uppmärksammat de ekologiska utmaningarna för utvecklingen av Östersundom. En del politiker och tjänstemän har förringat värdet av naturskyddet och Natura 2000-områdena, men jag trodde att alla var överens om att det gällde att prioritera och balansera mellan exploatering och naturskydd. Rossi vill dock inte se att metron skulle hota målsättningarna för naturskyddet i område. Han är inte bara av annan åsikt, utan anser att ett dylikt påstående rent av är enfaldigt:

 
Väite, että metro vaarantaisi alueen luonnonsuojelutavoitteet, on hölmö.

På Sipoon Sanomats webbplats kan man rösta för eller mot metro till Sibbo.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar