Behov av trafikförbindelse. Den 18 mars 2012

Uusimaa 16.3 2012 s 3


I mitt inlägg "Kamp kring Östersundom. Den 16 mars 2012 ironiserar jag diskret över Hufvudstadsbladets karta där det står "Metro till Söderkulla, senare till Borgå". Samma karta ingår i gårdagens nummer av Borgåbledet. Hufvudstadsbaldet är inte ensamt om att ta förslaget på en metrolinje från Helsingfors ända till Borgå på allvar. Rubriken på huvudnyheten på paradsidan i Uuismaa 16.3 2012 "Itämetron jatko Sipoosta Porvooseen jää avoimeksi". Texten på paradsidan har publicerats under samma rubrik på tidningens webbplats. Rubriken på artikeln inne i tidningen är "Itämetron jatko jää auki". Det är faktiskt fortsättningen från Söderkulla till Borgå som man syftar på.

Uusimaa 16.3 2012 s 4


Uusimaas text baserar sig på det förslag till landskapsplan som Nylands förbund publicerade och presenterade för medierna i torsdags. Här har östmetron dragits till Söderkulla, varifrån det med pil markerats ett "behov av trafikförbindelse". En likadan beteckning används för den tänkta broförbindelsen mellan Ribbingö och Granö. Man kan fråga sig varför man ritat ut en metrolinje ända till Söderkulla, ifall det från Söderkulla finns behov av förbindelse österut. En metrolinje ända till Borgå kommer aldrig att bli aktuell, inte ens på kartan. Av förslaget till landskapsplan framgår dock varför metrolinjen är så viktig (på pappret): I förslaget har just de områden som Helsingfors stad äger i Västersundom och Östersundom markerats som "område för tätortsfunktioner som skall förtätas".
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar