Plan B är ingen plan B. Den 1 mars 2012


Yle har idag publicerat en nyhet med rubriken "Plan B bör gälla i Östersundom". Rubriken antyder att planläggningssektionen i Sibbo anser att en "plan B" bör följas i Östersundom. Med plan B syftas dock på alternativet B av fem utkast till planläggning för Östersundomområdet. Att planläggningssektionen ställer sig bakom alternativ B är en ren formalitet, som krävs för att den gemensamma generalplanen skall kunna fortskrida. Planläggningssektionen i Sibbo kan här inte avvika från stadsplaneringsnämnderna i Helsingfors och Vanda. Det är Östersundomkommittén som föreslagit att planläggningssektionen på sitt möte igår föreslår att kommunstyrelsen i Sibbo förordar Östersundomkommittén att godkänna generalplaneutkastet enligt alternativ B ...

Yle har idag även pubklicerat en nyhetstext med rubriken "'Inlösningar inte uteslutna'". Här kan man läsa att Helsingfors stad redan har köpt 50 tomter i Östersundom. Till storleken är markköpen dock obetydliga. Helsingfors stad äger enligt Yle fortfarande endast 36 % av marken i inkorporeringsområdet.


HS 1.3 2012 s A 14


I dagens nummer av Helsingin Sanomat ingår en artikel med rubriken "Sipoo etsii ruokaa yli rajojen". Tillsammans med artikeln har tidningen publicera en bakgrundstext med rubriken "Keittiöasia etenee ojasta allikkoon".Inga kommentarer:

Skicka en kommentar