Lisää Sipoota. Den 3 mars 2012


Igår publicerade Sibbo kommun på kommunens webbplats en nyhet med rubriken "Helsingfors och Sibbo håller på att överenskomma om stora markaffärer" ("Helsinki ja Sipoo sopimassa isoista maakaupoista"). Helsingfors stad publicerade exakt samma nyhet på sin webbplats. I texten kan man bl.a. läsa att "I Östersundom centrum planeras ett affärscentrum samt våningshus och småhus på vardera sidan av metrostationen." Tillsammans med nyheten eller pressmeddelandet publicerades en karta, där de aktuella områdena markerats. Kartan, som även visar Helsingfors stads nuvarande markegendom innanför inkorporeringsområdet, är identisk med den karta som alltid bifogas till föredragningslistan då Helsingfors fastighetsnämnd skall behandla markaffärer i Östersundom. Någon föredragningslista där kartan ingår har dock inte ännu publicerats.

Den aktuella nyheten spreds igår via många digitala medier. Bl.a. publicerade Yle nyheter med rubrikerna "Stor markaffär mellan Helsingfors och Sibbo", "Helsingfors får mera mark i Östersundom och Björnsö" och "Helsinki ostaa Sipoolta miljoonilla maata". Borgåbladet publicerade en nyhet med rubriken "Helsingfors vill köpa mark för 33 miljoner", Hbl publicerade en nyhet med rubriken "Helsingfors köper mark av Sibbo", Helsingin Uutiset publicerade en nyhet med rubriken "Helsinki haluaa lisää Sipoota 33 miljoonalla", medan Helsingin Sanomat publicerade nyheter med rubrikerna "Helsinki ja Sipoo sopimassa suurista maakaupoista" och "Helsinki hieroo maakauppoja Östersundomin alueelta".
I mitt inlägg "zzz 000. Den 25 maj 2011" har jag noterat att det i utkastet till etapplandskapsplan för Nyland finns en "stor detaljhandelsenhet av regional betydelse" just där Sibbo för några år sedan planerade ett köpcentrum, men fick tummen ned av HFD. Frågan är i vilken mån Helsingfors i samband med förhandlingarna om köpet av de aktuella markområdena har utövat påtryckningar på Sibbo angående arbetet med etapplandskapsplanen och den gemensamma generalplanen. Åtminstone har Sibbo kommun haft ett ekonomiskt intresse i att Östersundom planeras på ett sätt som maximerar värdet av det aktuella området. Angående tidigare planer på ett köpcentrum, se även "Fallet Östersundom köpcentrum. Den 11 maj 2008" och "Östersundom city. Den 29 maj 2011".

HS 3.2 2012 s A 16


I dagens nummer av Helsingin Sanomat ingår en artikel med rubriken "Helsinki hamuaa lisää maata Östersundomista". I artikeln kam man läsa att Helsingfors fastighetsnämnd behandlar affären nästa torsdag och Stadsfullmäkige möjligen i april.
I dagens nummer av Borgåbladet ingår en artikel med rubriken "Markbyte ger Sibbo större rörelsefrihet". Tillsammans med artikeln har tidningen publicerat en svensk version av den aktuella kartan.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar