Tyrmäys. Den 12 mars 2012

HS 12.3 2012 s A 3

Rubriken på huvudnyheten på paradsidan i dagens nummer av Helsingin Sanomat lyder "Suur-Helsinki ei saa suosiota ". Rubriken på texten inne i tidningen lyder "Naisilta tyrmäys kuntaliitokselle". På webben har Helsingin Sanomat publicerat en artikel med rubriken "HS-Gallup: Alle kolmannes asukkaista yhdistäisi pääkaupunkiseudun kunnat". Helsingin anomat har alltså låtit göra en gallupundersökning om inställningen till kommunsammanslagningar i huvudstadsregionen.


HS 12.3 2012 s A 5

Yle har på morgonen publicerat en notis med rubriken "Få invånare vill ha ett Storhelsingfors".

Hufvudstadsbladet har för sin del, enadst på tidningens webbplats, publicerat resultaten från läsarnas förslag till kommunreform. Alternativet att inte slå ihop kommuner fanns här inte med, men av de som inkluderat Sibbo i en sammanslagning har de flesta föreslagit att Sibbo går samman med Borgå. Det alternativet finns inte med i finansministeriets förslag.
Bland de tidningsläsare som tagit med Borgå i en sammanslagning har de flesta slagit ihop Borgå med Sibbo. Det alternativet torde inte vara realistiskt, eftersom en sammanslagning av Sibbo och Borgå skulle försvåra en framtida utvidgning av Helsingfors österut. I Helsingfors torde man föredra ett "svagt" självständigt Sibbo som granne framför ett betydligt "starkare" Borgå. När Esbo inte vill ingå i ett Storhelsingfor gäller det att bevara möjligheterna för en expansion österut.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar