Spårvagnsstaden. Den 6 mars 2012
Sirpa Kauppinen, som är grön stadsstyrelseledamot i Vanda, publicerade igår ett blogginlägg med rubriken "Österdundomin ratikkavaihtoehto tehty tahallaan järjettömäksi". I inlägget skriver Kauppinen att "Östersundomin kaavavaihtoehdoissa ratikkaversio (D) on tehty tahallaan järjettömäksi." Mycket tyder på att Kauppinen här har rätt. (Se utkastet ovan.) Det kan tilläggas att man gjort alternativ D, ”Spårvagnsstaden” linattraktiv även genom att lämna bort en grönförbindelse genom Västersundom, som finns med i det "utvecklade", på metro baserade alternativet B.

Angående alternativ D, som alltså bygger på snabbspårvägsförbindelser, kan det vidare noteras att man trots allt ritat ut en metrolinje till Västersunom eller "Porvari". Metrolinjen går i sin helhet i Vanda. Metrolinjen har tagits med och inkluderats i kostnadsberäkningarna, trots att det i det aktuella planutkastet finns så väl en snabbspårvägslinje frön Östra centrum längs Österleden Österut och en linje längs Ring III. Linjerna representerar förlängningar av linjerna Joker I och Joker III. På webbplatsen Yhteinen Österundom kan man om alternativ D läsa följande:

I alternativ D, ”Spårvagnsstaden” motsvarar byggsättet den traditionella parkstaden, och bebyggelsen är inte lika tät som i alternativen A och B. Byggområdena i områdets västra del är mer sammanhållna och en anmärkningsvärt omfattande ekologisk korridor leder från Sibbo storskog till havet. Förlängningarna på Joker 1- och 3-linjerna finns med. Metron har byggts ut med ytterligare en station. Det finns ingen spårvägstrafik österut mot Sibbesborg och Borgå.

Slutligen kan det noteras att ett nästan identiskt när av snabbspårvägslinjer finns med i det av Östersundomkommittén föreslagna alternativet B, medan det saknas i det ursprungliga utkastet, alternativ A.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar