Den västra porten. Den 2 mars 2012

HS 2.3 2012 s A 14


I dagens nummer av Helsingin Sanomat ingår en artikel med rubriken "Helsinki havittelee Vantaan maita Östersundomissa". I artikeln kan man läsa att Helsingfors stad önskar byta åt sig mark i det område av stordistriktet Östersundom som tidigare hörde till Vanda. Vid Borgarstrandsvikens strand, "Porvarinranta" (se "Porvari. Den 25 fabruari 2012") har man tänkt bygga ett par massiva kvarter på ett område som tillsvidare ägs av Vanda stad. Å andra sidan säger Vanda stadsplaneringsdirektör Jukka Kullberg i artikeln att "Helsinkiä on kiinnostanut itämetron ensimmäisen aseman ympäristö". Närmast invid den tänkta metrostationen i Västersundom äger så väl Helsingfors stad som Vanda stad mark. I artikeln torde man i första hand syfta på ett området vid Österleden. De gulfärgade områdena på kartan nedan ägs av Vanda, medan Helsingfors äger områdena färgade i blått.


Östersundomin yhteinen yleiskaava: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s 9Inga kommentarer:

Skicka en kommentar