Zon C. Den 10 mars 2012


I Helsingin Sanomat  3-4.3 2012 ingår en artikel med rubriken "Helsingin pohjois- ja itälaidat jäämässä C-vyöhykeelle". På tidningens webbplats har artikeln publicerats under rubriken "Vyöhykemaksu nostaa bussilippujen hintoja Helsingin reunoilla". Vantaan Sanomat publicerat samma artikel under rubrikerna "Ala-Tikkurila jäämässä C-vyöhykkeelle" och "Matkat Ala-Tikkurilasta Tikkurilaan halpenisivat lippu-uudistuksessa". Jag har tidigare noterat att Östersundom kommer att höra till en annan tariffzon än det övriga Helsingfors. (Se "Långt från Helsingfors centrum. Den 25 januari 2012"  t.ex.) Vad jag däremot inte noterat är att även Nedre Dickursby, som hör till Helsingfors men ligger norr om Ring III, skall höra till zon C.

Vantaan Sanomat 3-4.3 2012 s 4


Våren 2006 förhandlade Helsingfors och Vanda om en bytesaffär där Helsingfors skulle få den så kallade Västerkullakilen i utbyte mot det till arealen betydligt mindre bostadsområdet Nedre Dickursby, som gränsar till Vanda administrativa centrum. Invånarna i Nedre Dickursby, som inte ville ha förhöjd kommunalskatt, motsatte sig emellertid den föreslagna ändringen i kommunindelningen. Istället avstod Vanda från ett mindre område söder om Österleden i utbyte mot statlig finansiering av Ringbanan. (Se t.ex. "Manuskript. Den 26 september 2008".) Ännu år 2008 krävde dock Jukka Peltomäki Nedre Diskursby i ersättning för Västerkullakilen. (Se "Nedre Dickursby. Den 9 februari 2008".)Inga kommentarer:

Skicka en kommentar