Östersundom överkryssat. Den 19 mars 2012

http://www.uudenmaanliitto.fi/dynastia32/kokous/2012465-3-23857.PDF

Styrelsen för Nylands förbund har på föredragningslistan för sitt möte idag ett ärende med rubriken "Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan ehdotus". Till föredragningsliran finns det flera bilagor, bl.a. förslaget till landskapsplan och en karta med beteckningar som upphävs. På kartan kan man läsa "På det område som överförts från Sibbo till Helsingfors genom statsrådets beslut 28.6.2007 upphävs alla gällande beteckningar i Östra Nylands etappregionplaner 1, 2, 3 och 4 samt Landskapsplan 2000". Det här är ett tvivelaktigt förslag. Skulle Östersundom ha blivit en del av landskapet Nyland endast som en följd av inkorporeringen, skulle förfarandet ännu på något sätt vara begripligt. Eftersom Nylands förbund och Östra Nylands förbund har gått samman, skulle Östersundom höra till landskapet Nyland även utan inkorporeringen. Att bara dra ett kryss över inkorporeringsområdet är ett allt för lättvindigt och brutalt sätt att försöka upphäva gällande landskapsplan. Även Heli-banan föreslås strykas, fastän det inte finns några förslag till ersättande spårvägsförbindelse för lokaltrafikens del.På mötet skall det inte tas några större beslut. Beslutsförslaget lyder "Maakuntahallitus päättää merkitä Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaava-asiakirjat ja valmistelutilanteen tiedoksi."I föredragningslistan kan man även läsa att målsättningen är att landskapsstyrelsen godkänner förslaget till landskapsplan den 2 april.

Tavoitteena on, että kokouksessa 19.32012 maakuntahallitus merkitsee tiedoksi valmistelutilanteen ja kaava-asiakirjat. Maakuntahallituksella ja -valtuustolla on yhteinen seminaari 22.3.2012, jossa kaavaehdotusta ja ratkaisun perusteluja esitellään tarkemmin. Tavoitteena on, että maakuntahallitus voisi hyväksyä kaavaehdotuksen kokouksessaan 2.4.2012 ja päättäisi asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytäisi siitä jäsenkuntien ja muiden sidosryhmien lausunnot. Syksyllä 2012 maakuntahallitus hyväksyy lausuntoihin ja muistutuksiin laadittavat vastineet, niiden pohjalta mahdollisesti tehtävät tarkistukset ja päättää tämän jälkeen esittää maakuntavaltuustolle kaavaehdotuksen hyväksymistä. Tavoitteena on edelleen, että maakuntavaltuusto voisi hyväksyä Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan joulukuussa 2012.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar