Beräkningar. Den 15 mars 2012


Beredningen av kommunreformen möter allt starkare kritik. Senaste vecka anklagades finansministeriet för att lagstridigt hemlighålla beräkningarna för framtidsutsikterna för de enskilda kommunernas ekonomi. Finansministeriet publicerade (enligt dateringen 11.3.2012) senaste söndag (!) ett meddelande med rubriken "Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän taloustarkastelu ja sen tiedot". I meddelandet uppges Eero Laesteräs och Tuomas Hanhelas utredning "Kuntien talouden kehittyminen 1997-2024" vara källan. Som bilaga till meddelandet publicerade finansministeriet en Exceltabell med uppgifter för varje enskild kommun. Finansministeriet hann inte översätta meddelandet till svenska. Att det varit bråttom framgår även av att man under veckan uppdaterat Exceltabellen när det gäller tekniska egenskaper. Den övre bilden visar hur tabellen såg ut i början av veckan; bilden nedan hur den ser ut nu.




Som en följd av publiceringen av finansministeriets beräkningar publicerade Borgåbladet på tisdag en nyhetstext med rubriken "Svagt fusionstryck i Östnyland". Motsvarande längre artikel ingår i onsdagens tidning. Ur finansministeriets beräkningar framgår att t.ex. Sibbo i framtiden ser ut att klara sig bra som en självständig kommun. Dess värre utgår kommunreformen inte från de enskilda kommuners förutsättningar. Finansministeriets bisarra kriterier på starka och svaga kommuner har föga med kommunernas ekonomiska förutsättningar att skaffa.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar