Kamp kring Östersundom. Den 16 mars 2012

Bbl 16.3 2012 s 5

På webbplatsen Yhteinen Östersundom publicerades på torsdag nyheter med rubrikerna "Sipoon kunnanhallitus hyväksyi luonnoksen 13. maaliskuuta" och "Kaavaluonnos pöydälle Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunnassa 13. maaliskuuta". Samma information kan man ta dela av i mitt inlägg "Stadsplaneringsnämnden vägrar. Den 14 mars 2012". I dagens nummer av "Kamp in i det sista om Östersundom". Borgåbladet har talat med Osmo Soininvaara (grön), som är viceordförande i Helsingfors stadsplaneringsnämnd. I artikeln säger Soininvaara bl.a. att "Diskussioner förs inom statsstyrelsen [sic] och mellan gruppordförandena". Det är stadsstyrelsen slutligen som tar stadens beslut att för att förorda Östersundomkommittén att godkänna generalplaneutkastet enligt alternativ B. I artikeln kan man vidare läsa att "De gröna kämpar in i det sista för små justeringar".


Hbl 16.3 2012 s 12
I dagens nummer av Hufvudstadsbladet ingår en artikel med rubriken "Nyland växer österut med tåg och metro". Artikeln handlar inte i första hand om den gemensamma generalplanen för Östersundom, utan om landskapsplanen för Nyland. Nylands förbund publicerade i onsdags föredragningslistan för landskapsstyrelsens möte den 19 mars.I föredragningslistan ingår ett ärende med rubriken "Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan ehdotus". Enligt Hbl presenterade landskapsförbundet igår "den nya landskapsplanen med agenda för utvecklingen i regionen". Med artikeln har Hbl publicerat en bild av "tunneln som ska ta tåget till Helsingfors-Vanda flygplats". I bildtexten kan man läsa att "Planen är att kunna fortsätta banan till Borgå." Den aktuella tunneln torde vara en del av Ringbanan och den kommer helt säkert inte att fortsätta till Borgå.

Det kan även ifrågasätas huruvida den nya "östbanan" någonsin kommer att gå via Borgå. (Se "Spår. Den 23 februari 2012".) Knappast heller kommer metron någonsin att fortsätta "senare till Borgå" eller ens till Söderkulla. (På Hbl:s karta har så väl flygplatsen som Söderkulla fel placering, medan metrolinjen går aldeles för rakt längs Österleden / Nya Borgåvägen.) För att Nylandsförbund skall ta ställning för en spårvägsförbindelse till regionen krävs det nog att man samarbetar med Helsingfors. Det visste Pekka Myllyniemi, som när han var kommunindelningsutredare var Lojo (och Elsa-banans) representant ilandskapsstyrelsen. (Se bl.a. "Sipoo sulle, rautatie mulle. Den 22 januari 2007" och "Järnväg till Lojo. Den 21 november 2007".)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar