Centerministrar i pinsam situation. Den 16 augusti 2006

Kommunstyrelsen i Sibbo gjorde igår det drastiska beslutet att ansöka om att få lösa in drygt 400 hektar av den mark som Helsingfors äger i sydvästra Sibbo. (Se Internytt eller FNB/Hbl.) Motiveringen är att Helsingfors inte är villigt att sälja sin mark, vilket förhindrar Sibbo att planera för större bosättning. Även om motdraget skulle leda till resultat, har Helsingfors tvingat Sibbo till motgifter. Sibbo torde i själva verket gärna växa långsammare än man nu planerar, trots att det paradoxalt nu är Helsingfors som förhindrar Sibbo att bidra till utvecklingen av "metropolen".

Hur det än går för Sibbo har regeringen och i synnerhet de centerpartistiska ministrararna Manninen och Vanhanen hamnat i en pinsam situation. Antingen har man gett Helsingfors löften om en annektering som strider mot lagen, eller så måste man ta ställning till huruvida man skall hålla fast vid sitt stöd för Helsingfors planer på att annektera sydvästra Sibbo. Håller man sina löften till staden, bevisar man nu att regeringen inte alls i första hand sökte det nationella intresset, utan bara Helsingfors stads ekonomiska intressen och indirekt helsingforsmediernas gillande. Hur skall centerministrarna kunna förklara sitt fjäskande för staden? Och hur skall man efter förd politik kunna motivera sina traditionella väljare att rösta på partiet, när Centern till skillnad från Svenska folkpartiet inte längre slår vakt om den kommunala självstyrelsen?

Helsingin Sanomats ledarskribent Keijo Himanen ifrågasätter i en kolumn i dagens Helsinginsanomat Sibbos förmåga att förverkliga sina nya planer på att bygga ut kommunen. Att planerna skulle förverkligas till punkt och pricka kan naturligtvius ifrågasättas, men det gäller även Helsingfors planer. Speciellt naivt är det att tro att Helsingfors skulle bygga sydvästra Sibbo så idylliskt och ekologiskt som man hävdar. Här handlar det om att vinna De Grönas stöd och lämna Svenska folkpartiet ensamt i opposition i Helsingfors stadsfullmäktige.


Gratististidningen Helsingin Uuttiset har tagit det som sin uppgift att tala för Helsingfors sak. På ledarplats i dagens tidning säger man att Sibbo "har hållit sina gränser stängda som Nordkorea och att språkmuren varit hög". Å andra sidan låter tidningen Matti Lahdenranta från Helsingfors trafikverk indirekt ifrågasätta möjligheterna att bygga ut metron till Sibbo i den brådskande takt som staden nu låtsas planera. Helsingfors vill ge sken av att utbyggnaden av metron österut är så brådskande att Helsingfors måste ta över sydvästra Sibbo bara för den skull. Samma nummer av gratistidningen låter publicera en insändare som citerar en tre år gammal text av Helsingfors statsstyrelseordförande Jan Vapavuori. Vapavuori förnekar här att staden skulle lida av tomtbrist. Istället säger han att det finns rum att bygga för ytterligare 100 000 invånare inom stadens (nuvarande) gränser.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar