Statsministern offrar Sibbo för att polera sin och Centerns image? Den 5 augusti 2006

Ledande politikers och tjänstemäns uttalande i Sibbifrågan är så märkliga att jag, som annars förhåller mig mycket skeptisk till konspirationsteorier, här misstänkt överenskommelser som inte tål dagsljus. (Se Sibbo och Nordsjö hamn. Den 4 augusti 2006 .) Enligt en intervju med stadsstyrelseordförande Jan Vapaavuor i dagens Hufvudstadsblad berättar Helsingfors styrelseordförande att statsminister Matti Vanhanen (c), finansminister Eero Heinäluoma (sdp) och kommunminister Hannes Manninen (c) direkt uppmuntrata Helsingfors att ta initiativ i frågan. Såväl Hannes Manninen som Matti Vanhanen har under diskussioner med stadens ledning poängterat huvudstadsregionens behov.

Om Vapaavuri talar sanning, så är det inte Helsingfors stads ledning som Sfp, finlandssvenskarna och Sibboborna bör rikta sitt agg mot. Det är kommunminister Manninen och framför allt statsminister Vanhanen som offrar Sibbo för sina egna syften. Vilka motiven är är det inte svårt att gissa. Det är troligt att centerministrarna - i konflikt med Centerns kommunpolitiska linje - offrar Sibbo för att socialdemokraterna och finansminister Heinäluoma i budgetförhandlingarna i gengäld skall stöda centerns krav på stöd till landsbygden. Då handlar det inte bar om kohandel utan om överenskommet rov. Alternativet är att centerministrarna betonar "huvudstadsregionens behov" för att Centern ("City-Centern") i helsingforsbornas och speciellt Helsingforsmediernas ögon skall förefalla helsingforsvänligt, urbant och hippt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar