Den mobbade Centern. Den 9 augusti 2006

Olika politiska partier representerar olika intressegrupper: socialdemokraterna fackorganisationerna och de fackligt anställda, Samlingspartiet företagarna och höginkomsttagarna, centerpartiet landsbyggden och jordbrukarna. Av förståeliga skäl har Centern varit svagt representerad i städerna. Även på traditionell svenskspråkig landsbyg, så som Sibbo, är det få som röstar på centerpartiet, eftersom även jordbrukarna här röstar på Svenska folkpartiet. Att Center inte får svenskspråkiga röster torde partiet uppleva som ett mindre problem. Partiets svaga stöd i städerna har man under senare år däremot sett allvarligt på.

De som hör till respektive intressegrupp är relativt partilojala. I valkampanjer strävar partierna således främst att nå sk rörliga väljare med hjälp av imagereklam. Även mellan valen är man mån om att göra ett bra intryck på potentiella väljare. Imagen eller mediebilden behöver inte motsvara partiernas politiska linje, men reklambudskapet kan inte heller stå i direkt konflikt med den bedrivna politiken. Eftersom vi i Finland har koalisationsregeringar och vi saknar egentlig oppositionspolitik, är det dock ofta oklart vilken politik partierna står för. (Partierna vill inte bränna broar inför kommande regeringsförhandlingar.)

Det parti som under den senaste riksdagsperioden i högsta grad slagit vakt om sin mediebild är Centern. Imagen går före väljarnas intressen. Matti Vanhanen hade aldrig övertalat Tanja Saarela (fd Karpela) att ställa upp som minister, om det inte varit för att partiet desperat behövde förnya sin mediebild. Ett märkligt finländskt fenomen är att partiernas mediebild kan lida av oppositionsrollen. I andra länder är det ju tvärtom regeringsansvaret som belastar partiernas rykte. De partier som är i opposition kan i Konsensusfinland utfrysas och utsättas för medial trakassering. Detta har åtminstone centerpartiet fått erfara. Att statsminister Matti Vanhanen går emot partiets linje förklaras därför inte bara av att ett regeringsparti måste representera en hegenomi, som ser till det "allmänna intresset". Den som blivit mobbad väljer ofta att angripa en svagare, för att skona sig själv.

Det är fegt av statsministern att erbjuda (en del av) Sibbo åt Helsingfors, när en samgång med Vanda och Esbo hade motsvarat ett verkligt behov.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar