Sibbo har resurserna. Den 23 augusti 2006

När kommunstyrelsen i Sibbo dels beslöt att inlösa helsingforsägd mark och bygga för 40 000 invånare på 20 år dels beslöt att gå med i Nylands förbund drog man undan mattan för Helsingfors planer på att annektera sydvästra Sibbo. Det borde, om det någonsin har funnits, därmed inte längre finnas något allmänt eller nationellt intresse som skulle motivera annekteringen. Istället för att konstatera att situationen förändrats tolkade kommunminister Hannes Manninen Sibbostyrelsens beslut som en provokation. (Se Hur rädda centerministrarnas ansikten? Den 17 augusti 2006.) Det var minst andra gången denna sommar som Manninen trampade i klaveret med galna uttalanden. Helsingfors, som är rädd att förlora sin "once in a lifetime chance" (se Bråttom. Den 8 augusti 2006), hävdar nu att Sibbo inte har möjlighet att bygga tillräckligt snabbt. Som om Sibbos markreserv nu absolut borde förbrukas på en gång! I en intervju för Radio Vega hävdar emellertid professor emeritus Heikki Kukkonen idag att Sibbo visst har resurserna som behövs för att bygga, eller snarare planera, vilket det ju för kommunens del egentligen handlar om. (Se YLE Internytt.) VVT har kommit till samma slutresultat. (Se pressmeddelande.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar