Storhelsingfors. Den 14 augusti 2006


Storhelsingfors (Suur-Helsinki) är ett diffust begrepp. Några anspelningar på Storfinland (Suur-Suomi), en högerextremistisk finsk-nationalistisk idé från medlet av förra seklet, har dock sällan gjorts. Nu är det aktuellt att dra paralleller åt det hållet.

Ofta förstår man med Storhelsingfors det samma som Helsingfors med förstäderna Vanda och Esbo (och Grankulla). Många Helsingforspolitiker skulle gärna se att dessa städer gick samman. En samgång skulle åtminstone vara funktionellt motiverad, eftersom städerna nu har svårt att samarbeta och göra vettiga gemensamma planer.

Ett av Helsingfors stora problem är att stadens västra gräns ligger alldeles intill stadens centrum. Istället sträcker sig staden långt österut. För att Helsingfors skall kunna gå samman med Esbo och Vanda krävs dock statsrådets medling och politiskt mod. Många hade säkert hoppats på att regeringen Vanhanen hade haft det modet. Istället erbjuder regeringen ett alternativt Lill-Storhelsingfors, som bara ytterligare förvärrar stadens geografiska obalans.
Jämförelserna med Storfinland haltar åtminstone på en punkt. Den tänkta kolonin i Sibbo saknar landförbindelse med moderstaden. Dylika kolonier strider inte bara mot FN:s principer om rätt till självständighet, utan även mot Finlands lag. Därför skall nu även Vanda tvingas avstå från sin havsstrand. (Se "Utpressning. Den 11 augusti 2006".) Den planerade korridoren är på det smalaste stället dock endast en kilometer bred. Det behövs bara lite växthuseffekt till, så finns det inget sammanhängande landområde kvar.

Till slut lite pressklipp. Juristen Toivo Pihlajaniemi hävdar i en intervju för YLE att Helsingfors planer på att annektera sydvästra Sibbo strider mot lagen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar