"Sibbo" börjar i Helsingfors. Den 24 augusti 2006


Som ett argument för att Helsingfors måste inkorporera sydvästra Sibbo har angetts att staden eller stadssamhället nu tar tvärt slut när man kommer till Sibbo. Denna upplevelse av "Sibbo" kan man få då man åker österut med Österleden/ Nya Borgåvägen. I verkligheten börjar landsbygden redan i Helsingfors, några kilometer från Sibbosgränsen. Sydvästra Vanda, som ligger mellan Helsingfors och Sibbo är fullständig landsbygd, delvis rena ödemarken. (Det finns nog med mark att bebygga på annat håll i Vanda.) Först när man kommer över gränsen till Sibbo börjar ett relativt urbant villaområde. (Se bilder.) Södra Östersundom och Husö söder om Nya Borgåvägen utgör delar av ett större grönområde från Svartabacken i sydväst till Sibbo Storskog i nordöst. Detta område är delvis naturskyddsområde och skulle inte bebyggas, fastän området anslöts till Helsingfors. På norra sidan om Österleden, norr om den fridlysta Svartabacken vid Vandagränsen en dryg kilometer från Metrons ändststion i Mellungsbacka, bedriver Helsingfors jordbruk med stadens egna traktorer och skördetröskor. (Se bilden ovan.) Om staden tar för fort slut i öster, så är det åtminstone inte bara Sibbojordbrukarnas fel.

Helsingfors är geografiskt i obalans, då stadeden i väst slutar några kilometer från centrum, men i öst sträcker sig ända till sydöstra Vandas ödemarker. Helsingforsregionen bestående av Helsingfors, Vanda och Esbo sträcker sig däremot längre västerut än österut. Å andra sidan är det i väst långt till närmaste stad som är Karis, medan Borgå ligger betydligt närmare i öst. Till det nu så trendiga "metropolområdet", vars utveckling enligt regeringen Vanhanen är ett nationellt intresse, räknas även Borgå. Ur ett större perspektiv borde det därför inte ha varit ett problem att Borgå hade förblivit lokal centralort för Sibbo. Kommunstyrelsen i Sibbo har dock gjort avbön och beslutit att Sibbo skall lämna Östra Nylands förbund, för att försöka blidka huvudstaden. I Sibbo kommer man dock fortsättningsvis att läsa Borgåbladet. För övrigt prenumererar även mina närmaste grannar i Nordsjö (östra Helsingfors) på Borgåbladet.

Jag läste i en ledarartikel i helsingforstidningen Helsigin Uutiset för ett par veckor sedan att det är Sibbos fel att metron tar tvärt slut i öster. I verkligheten välkomnar Sibbo metron till Sibbo, medan Esbo ännu tvekar på att med Helsingfors stads bidrag på 150 miljioner euro bygga metron västerut. Nu tar ju metron slut ett par kilometer från Helsingfors centrum i väst, medan den sträcker sig ett par mil i östlig riktning. Jag har därför svårt att förstå mig på beskyllningarna mot Sibbo. Vad jag inte heller riktigt förstår är hur ledarskribenten tänkte sig att en metrolinje skulle se ut som inte tar "tvärt slut" någonstans.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar