Vanhanen som Hitler. Den 13 augusti 2006

Att jämföra någon med Adolf Hitler anses grovt kränkande, samtidigt som jämförelsen med största sannolikhet indirekt förringar Hitlers grymhet. För drygt tio år sedan ansågs Finlands dåvarande president Matti Ahtisaari indirekt ha jämfört motståndare till ett finländskt medlemskap i EU med nazister. Det föranledde naturligtvis protester. De hemliga överennskommelserna mellan statsrådet och Helsingfors ledning angående sydvästra Sibbo har under den gångna sommaren av många jämförts med Molotov-Ribbentrop-pakten. De som gått längst har liknat Helsingfors stadsstyrelses ordförande Jan Vapaavuori med Hitler. (Se Hbl den 4 augusti.) Försvararna av Helsingfors anspråk på att få expandera österut har hävdat att jämförelsen haltar. De har rätt. De var inte Hitler som anföll Finland. Hitler bara erbjöd Finland åt Stalin.

Vem som i denna analogi motsvarar Stalin och Molotov är inte helt entydigt. Däremot är det, åtminstone för mig, klart att Matti Vanhanen skall tilldelas Hitlers roll och Hannes Manninen rollen som Ribbentrop - om några roller överhuvudtaget behöver tilldelas. Inte ens jag anser att Vanhanen bör jämföras med Hitler i sig. Det skulle åtminstone kunna tolkas som ett grovt förringande av de brott som nazisterna begick mot vissa människor och folkgrupper.

Parallellerna skall inte dras för långt. Analogier och metaforer skall inte övertolkas och inte heller tas allt för bokstavligt. Bildliga uttryck kan vara medvetna överdrifter eller hyperboler. Då det gäller överenskommelsen om tvångsannekteringen av sydvästra Sibbo tycker jag att jämförelsen med Molotov-Ribbentrop-pakten är mycket träffande. När jag själv först tog del av Helsingfors planer gick mina tankar omedelbart till Molotov-Ribbentrop-pakten. Jag har inga andra bekanta modeller; jag kommer inte på någon överenskommelse som vore brutal nog att jämföra med.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar