Minoritetsförtryck. Den 10 augusti 2006

Hufvudstadsbladet offrar idag ett helt uppslag på Helsingfors planer på att inkorporera Sibbo. Bland annat berättar Hbl om att minister Enestam (Sfp) hölls utanför diskussionerna mellan Helsingfors och statsrådet och att de finlandssvenska socialdemokraterna motsätter sig tvångsannekteringen. Tack och lov finns det svenskspråkiga även i andra partier än Svenska folkpartiet.

Dagens Helsingin Sanomat tillägnar nästan en hel broadsheet-sida på Sibbofrågan. Helsingfors biträdande statsdirektör Pekka Korpinen säger här att det är en omöjlighet att Sibbo kunde få behålla västra ("sydvästra") skärgården. Här står hans ord alltså mot statsminister Vanhanens ord. (Se Brutal gränsdragning. Den 6 augusti 2006.)

Dagens Helsinginsanomat ställer frågan "vem ritade Helsingfors nya gränser?" Svaret är att de ritades under ledning av Tuomas Rajajärvi. Korpinen hävdar att gränserna ritades med omsorg och sakkunskap! Om så är fallet, vilket jag visserligen betvivlar, är de som valt och ritat gränserna brutala sadister och minoritetsförtryckare. Angreppet mot Sibbo förtjänar internationell uppmärksamhet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar