Språkbarriär. Den 20 augusti 2006

Det är inte många som läser min blogg, speciellt som mina läsare i Sverige vid det här laget torde ha tröttnat på allt skriveri om Sibbo. Jag kunde ha fått en hel del av mina blogginlägg publicerade i finlandssvenska tidningar, men om mitt syfte med att skriva var att påverka opinionen så vore det gangnlöst. När det gäller finlandssvenskarna så har de väl aldrig varit lika eniga som nu när det gäller att fördöma Helsingfors planer på att inkorporera sydvästra Sibbo. Det är i och för sig anmärkningsvärt, då Sfp håller fast vid att partiets fördömande av planerna inte handlar om språkpolitik. Att publicera i finskspråkiga tidningar vore däremot mera meningsfullt. Jag skriver dock inte själv finska.

I Finland utövar Sanoma-WSOY och mediekoncernens största dagstidning Helsingin Sanomat en oerhörd makt. Pga språkbarriären stängs finslandssvenska röster ut från landets viktigaste forum.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar