9-6. Den 17 november 2010


Ur beslutsmeddelandet till Helsingfors stadsstyrelses möte i går fram går att styrelsen röstade om en ändring av stadens utlåtande om utlåtande över regeringens proposition om en nationalpark i Sibbo storskog. Enligt förslaget till ändring skulle satsen ”Kansallispuiston laajentaminen siten, että alueesta muodostuu yhtenäisempi, on kannatettava suunta jatkokehittämiselle” bytas ut mot ”Kansallispuiston laajentaminen Metsähallituksen ehdotuksen mukaisesti mantereelta merelle asti on kannatettava suunta jatkokehittämiselle.” De gröna styrelsemedlemmarnas förslag till ändring röstades dock ner med rösterna 9-6.Hufvudstadsbladet noterade stadsstyrelsens beslut i gårdagens tidning i en notis med rubriken "Försiktigt om Storskogsplan".Hufvudstadsbladet publicerade redan i måndags en notis med rubriken "Svårt slå fast gränser för Storskogen". Det är inte nödvändigtvis speciellt svårt att slå fast gränser för Sibbo storskog, men allt sedan kommunindelningsutredaren Pekka Myllyniemi plagierade stadens egen utredning har det hetat att "Sipoonkorven alueellinen rajaus voidaan tehdä vain alueen tulevan maankäytön suunnittelun yhteydessä." (Se "Plan för Sibbo storskog. Den 31 oktober 2007".) Den ovan citerade satsen, som Myllyniemi i upprepar flera gånger, är kopierad ur Eila Ratasvuoris opublicerade utredning "Selvitys kuntajakolain edellytysten täyttämisestä kuntajaotuksen muuttamisessa Helsingin kaupungin, Sipoon kunnan ja Vantaan kaupungin kesken" från den 18 oktober 2006.I gårdagens inlägg "Bu eller bä? Den 15 november 2010" noterade jag att Yle publicerat en nyhet med rubriken "Vanda säger varken bu eller bä om Sibbo storskog". Rubriken har senare ändrats till "Vanda: Vaga besked om Sibbo storskog".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar