Huvudstadens huvud. Den 30 november 2010


I dagens nummer av Hufvudstadsbladet ingår en artikel med rubriken "Helsingfors blir barnrikt igen" ("Barnfamiljer stannar i stan"). Hbl skriver att "Barnfamiljernas flyttningsrörelse till Nurmijärvi och andra grannstäder har minskat till en tredjedel av vad det var för några år sedan." En av motiveringarna till inkorporeringen var att Helsingfors måste utvidgas österut för att förhindra utflyttningen norrut och västerut. Det är naturligtvis ändå inte inkorporeringen som fått tränden att vända.


Helsingfors hade i själva verket redan före inkorporeringen av Östersundom administrativt vuxit främst österut. Efter den senaste inkorporeringen ser stadens område märkligt ut med östersundom som en svans långt från stadens centrum och nordost om stadens östra. Hbl har emellertid på en bild som publicerats med den ovannämnda artikeln svängt på det hela. Stordistriktet Östersundom utgör här huvudstadens huvud, medan staden vänder baken mot Esbo. Här har vi kanske inkorporeringens viktigaste betydelse. I Helsingfors vill man styra utvecklingen österut, eller åtminstone ge ett sken av att vända blicken österut, för att pressa Esbo till samarbete eller rentav en sammangång med huvudstaden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar