Om femtio år. Den 21 november 2010


I dagens nummer av Hufvudstadsbladet ingår en helsidesartikel med rubriken "De fem nya stadsdelarna är färdiga om femtio år". I artikeln uppskattar projektchef Matti Visanti att hela det "annekterade Sibbo" är klart om femtio år. Visanti jämför med Hagalund, som började byggas för femtio år sedan och ännu inte är klart. Jämförelsen haltar, eftersom trädgårdsstaden Hagalund nu planeras om med tanke på Västmetron, men jag har ingenting emot att exploateringen av Östersundom skjuts framåt. Tidtabellen är dock anmärkningsvärd med tanke på att Helsingfors som motivering till att inkorporeringsbeslutet i juni 2006 togs i brådskande ordning hävdades att en fördröjning av beslutet "skulle medföra betydande olägenheter för utvecklingen i huvudstadsregionen". Detta är en motivering som Helsingfors förvaltningsdomstol och indirekt HFD valde att tro på. (Se "Förklaringar och motförklaringar. Den 5 april 2007".)
Tillsammans med artikeln har Hbl publicerat en karta över "Annekterade Sibbo", som verkar basera sig på uppdaterade uppgifter. Metrostationen "Saknar ännu namn" (ei vielä nimeä) har döpts om till Västerkulla. Dessutom ser det ut som om man ritat ut en kanal mella Husö och Sundberg, men det är möjligt att den kommit med i misstag. Enligt kartan skall vidare största delen av Granö bebyggas. Området som Hbl benämner "det annekterade Sibbo" motsvarar i själva verket området för den gemensamma generalplanen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar