Vanda gick med på Helsingfors initiativ. Den 16 november 2010


Helsingin Sanomat har idag publicerat en artikel med rubriken "Helsinki ja Vantaa ottivat kantaa Sipoonkorpeen". Artikeln handlar inte bara om Helsingfors och Vandas respektive utlåtande över regeringens proposition om en nationalpark i Sibbo storskog. Stadsstyrelserna i Helsingfors och Vanda sammanträdde igår, medan kommunstyrelsen i Sibbo först idag tar ställning till förslaget till kommunens utlåtande. I Vanda samlades igår även stadsfullmäktige. I artikeln i Helsingin sanomat noteras det även att "Vantaan kaupunginvaltuusto päätti suostua maanantaina Helsingin pyyntöön yhteisen yleiskaavan valmistelemiseksi Östersundomiin." Så har då beslutsfattarna i Vanda än en gång böjt sig för påtryckningar från Helsingfors.
Yle har publicerat en nyhet med rubriken "Helsinki ja Vantaa kannattavat Sipoonkorpea". Yle skriver bl.a. följande:


Sipoon kunnanhallitus antaa lausuntonsa tiistaina.

Lakiesitys Sipoonkorven kansallispuistosta on tarkoitus antaa eduskunnalle joulukuussa. Lausuntojen antaminen lakiesityksestä päättyi maanantaina.Kommunfullmäktigeordföranden i Sibbo Christel Liljeström publicerade i fredags ett blogginlägg med rubriken "Metropolpolitik och rikspolitik". Liljeström noterar här om metropolpolitiken att "Allt startade från det vi talar om som Paras (KSSR – kommunal service och struktur reform)." Vad hon inte påpekar är att inkorporeringen i högsta grad var ett uttryck för metropolpolitiken. Liljeström måste vara medveten om att även fallet Sibbo startade från KSSR och att inkorporeringen aldrig varit möjlig utan kommunreformen. Av någon anledning har Liljeström och Sfp valt att här inte reda ut sammanhangen.