Rakennettava luonnon ehdoilla. Den 4 oktober 2010

De gröna i Helsingfors har idag publicerat ett pressmeddelande med rubriken "Vihreät: Östersundom on rakennettava luonnon ehdoilla". Underrubriken lyder "Helsingin, Vantaan ja Sipoon vihreiden valtuustoryhmien yhteinen ehdotus Östersundomista". Det handlar alltså om de gröna fullmäktigegruppernas gemensamma förslag. Jag återger här en del av meddelandet:


Vihreät ovat tehneet ehdotuksen siitä, mille alueille Östersundomissa voidaan rakentaa ja mitä pitää jättää luonnontilaiseksi.

- Ekologiset yhteydet Sipoonkorven ja ranta-alueiden välillä on säilytettävä ehjinä, toteaa Helsingin vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Mari Puoskari.

- Rakentaminen on keskitettävä tiiviisti raideliikenteen asemien ympärille Gumböleen, Salmenkallioon ja varsinaisen Östersundomin alueille. Karhusaaren asutusta on tiivistettävä ja myös Ribbingöhön voidaan rakentaa, Puoskari täydentää. ...

Vantaan puolella Länsisalmen kylää ympäröivän metsän ja kallioalueen rakentaminen ei ole mahdollista, koska alue muodostaa Sipoonkorvesta Mustavuoreen ulottuvan metsäisen alueen, joka on vihreiden mielestä pidettävä luonnontilaisena. ...

Vihreät kannattavat Sipoonkorven kansallispuiston laajinta rajausta, johon sisällytetään rannikon Natura-alueet. Alueen luonnonläheisyys ja erinomaiset virkistysalueet ovat sen tärkein houkutin myös uusia alueita suunnitellessa. Helsinkiä ympäröivä viherkehä, joka muodostuu seudun luonnonsuojelu- ja virkistysalueista, on säilytettävä jatkossakin ehjänä.

De gröna i Helsingfors har tillsammans med sitt pressmeddelande publicerat en karta med de grönas förslag på vilka områden som kan bebyggas och vilka som bör skyddas. Jag noterar bl.a. att man anser att Husö bör förbli obebyggt. Det torde finnas skäl att återkomma.De grönas förslag och kartan som publicerats med det ovannämnda pressmeddelandet bygger direkt på naturskyddsförbundets förslag till nationalpark och ekologiska korridorer. (Se ovan samt "Undergrävda ekologiska korridorer. Den 3 oktober 2010" och "Ei vielä nimeä. Den 16 oktober 2010".
Vihreä lanka har idag på tidningens webbplats publicerat en skild artikel med rubriken "Vihreät: Östersundomiin mahtuu vain 30 000 helsinkiläistä". Jag återger valda bitar:


Vihreiden mallissa jätettään ekologiset käytävät Sipoonkorpeen perustettavan kansallispuiston ja rannikon Natura-alueiden välille. Tärkeänä pidetään muun muassa sitä, että pääkaupunkiseutua ympäröivä viherkehä pysyy yhtenäisenä. ...

Puoskari kiittelee Sipoota siitä, että alueen yhteinen suunnittelu on saatu hyvää vauhtiin, vaikka liitosasia tulehdutti välit muutama vuosi sitten. ...

Kolmen kunnan yhteinen yleiskaava pyritään saamaan valmiiksi ensi vuoden aikana.


Yle har idag publicerat en nyhet med rubriken "Utredningsman för Helsingfors-Vanda?". Finska Yle har idag publicerat en nyhet med rubriken "Tuusula peittosi naapurinsa Ristikytö-kiistassa". Yle berättar att högsta förvaltningsdomstolen förkastat besvären mot finansministeriets beslut att inte inkorporera "Ristikytö" i Tusby med Kervo och Träskända. Beslutet är föga överaskande, men själva fallet är intressant. Samtidigt med inkorporeringen av Östersundom försökte Kervo och Träskända göra beslag på en del av Tusby. Jag har på denna blogg behandlat fallet Ristinkytö bl.a. i inlägget "En mera omfattande lösning. Den 19 juni 2009".