Huomioidaan. Den 2 oktober 2010


Vanda stadsstyrelse beslöt på sitt möte igår att trots allt godkänna Helsingfors initiativ till en en östersundom-kommitte och en gemensam generalplan. Men förslaget godkändes inte villkorslöst. Enligt Vanda stads beslutsmeddelande beslöt stadsstyrelsen att godkänna föredragarens förslag med följande tillägg:


Kaavatyössä huomioidaan Vantaan aikaisemmat lausunnot kansallispuiston ja ekologisten käytävien rajauksesta.

Det kan tilläggas att Vandas utlåtande om utredningen av alternativen för en nationalpark i sibbo storskog inklusive ekologiska korridorer inte är förenliga med det aktuella förslaget till en metrolinje, som skall utgöra utgångspunkten för planeringen. I Vanda går ärendet nu vidare till stadsfullmäktige. Även kommunfullmältige i Sibbo hade det aktuella äredent på föredragningslistan för sitt möte igår.

Medierna har inte noterat Vanda och Sibbos ställningstagande till förslaget angående den gemensamma generalplanen. Hufvudstadsbladet har däremot i dagens tidning noterat ett ärende i föredragningslistan för helsingfors stadsstyrelses möte igår. Notisen med rubriken "Helsingfors köper mark i Östersundom" publicerades på Intetnet redan 16:43, då statdsstyrelsen knappast ännu hade hunnit avgöra frågan, fast det var väl klart på förhand att stadens skulle köpa den aktuella fastigheten. Jag har noterat förslaget till köp i mitt inlägg "Liten nationalpark. Den 30 oktober 2010". I Hbl:s notis kan man läsa att "Köpet av fastigheten underlättar Östersundoms planering och följer Helsingfors stads markpolitik." Hbl har dock naturligtvis inte undersökt om köpet stämmer överens med Helsingfors markpolitik. Istället återger man bara föredragarens ord i motiveringarna i föredragningslistan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar