Yksi vihreiden merkittävimpiä saavutuksia. Den 23 november 2010


Remisstiden för miljöministeriets förslag till lag om Sibbos storskogs nationalpark gick ut den 15 november, men kommunstyrelsen i Sibbo behandlade kommunens utlåtande först den 16 novemmber. landskapsstyrelsen för Nylands förbund antog landskapsförbundets utlåtande över lagförslaget först på sitt möte igår. Stadsstyrelserna i Vanda och Helsingfors godkände respektive städers utlåtande den 15 november, men nämnderna hann inte behandla ärendet. I Vanda behandlade miljönämnden stadens utlåtande som ett anmälningsärende den 17 november. Ur protokollet framgår att Vandas utlåtande utarbetatats i samarbete mellan tre instanser, men de berörda nämnderna han alltså inte ta ställning till förslaget. Det är väl uppenbart att remisstiden var allt för kort, men man kan fråga sig varför det är så brottom. Det handlar naturligtvis om att nuvarande regering skall hinna ta beslutet, men kanske framför allt om att man vill hinna ta åt sig äran för nationalparken före riksdagsvalet.


Mari Pouskari, som bl.a. är ordförande för den gröna fulmäktigegruppen i Helsingfors, skrev igår ett blogginlägg med rubriken "Lisää kansallispuistoja!". I inlägget skriver Pouskari bl.a. följande:

Ajankohtainen vääntö luonnonsuojelun ja rakentamisen välillä on Helsinkiin Sipoosta liitettyjen Östersundomin alueiden kaavoitus. Vihreät ovat esittäneet oman ehdotuksensa siitä, miten alueen luontoarvot voidaan turvata ja samalla tarjota uusia asuntoja 30 000 asukkaalle. Muiden puolueiden ehdotuksia ei ole vielä kuulunut.

Valtioneuvosto on tehnyt esityksen Sipoonkorven kansallispuiston perustamisesta. Viimeksi perustetut kansallispuistot ovat Pallas-Ylläs ja Pyhä-Luosto vuodelta 2005. Kaikki eivät ole uusista kansallispuistoista varauksettoman innostuneita ja Sipoonkorven kansallispuiston perustaminen onkin yksi vihreiden merkittävimpiä saavutuksia tällä hallituskaudella. Vihreät ajavat kansallispuistolle mahdollisimman laajaa rajausta. Jotta kansallispuisto ehditään perustaa tällä hallituskaudella, on hyvä aloittaa perustamalla se valtion maille.


Enligt Pouskari är alltså nationalparken i Sibbo storskog en av de grönas störta bedrifter under "denna regeringsperiod". Man kan verkligen fråga sig på vilket sett nationalparken är just De grönas bedrift. Knappast syftar Pauskari på att Osmo Soininvaara - i strid mot partiets officiella målsättning - i olika sammanhang verkat för en "realistisk" nationalpark som endast omfattar statens mark. Indirekt är nationalparken dock ett resultat av man i samband med förhandlingarna om inkorporeringen på de grönas initiativ kom överens om att en nationalpark skall grundas. Tyvärr har De gröna blod på händerna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar