Hotad skyltfinska. Den 19 november 2010


Vägskyltarna med namnet Itäsalmi har för några veckor sedan bytts ut eller teipats över. Vartii har uppmärksammat saken i en artikel som på nätet har rubriken "Itäsalmi-nimi siivotaan opasteista" och på den tryckta tidningen "Itäsalmesta halutaan eroon". Saken har på nytt aktualiserat valet av namn på Helsingfors nya stordistrikt och stadsdel. Dikussionen har gått het på Internet, där många har svårt att svälja försvenskningen. I lantmäteriverkets register heter byn på finska fortfarande Itäsalmi, men helsingfors stad har valt att endast använda det traditionella (svenska) namnet Östersundom.Förklaringen till valet av namnet östersundom även på svneks kan kanske förklaras av att det ingick historiker i namnkommitten. En officiell motivering har dock varit att även finskspråkiga Östersundombor använt det svenska namnet. Dett kan vara en generationsfråga. En mindre officiell motivering är att förleden Itä i namnet Itäsalmi på finska har dålig klang och inte motsvarar den bild som man vill ge av området. Ytterligare en fötrklaring är att man i regeringen kommit överens om att man skall respektera inkorporeringsområdets svenska traditioner. Namnfrågan borde naturligtvis inte ha varit en fråga som angår regeringen, men då hela inkorporeringen är regeringen Vanhanen I:s gentjänst till Helsingfors ...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar