Drar åt olika håll. Den 14 november 2010


Helsingin Sanomat har idag publicerat en artikel med rubriken "Kunnat vetävät eri suuntiin Sipoonkorvessa" och underrubriken "Sipoo haluaa laajemman puiston ja ekologiset käytävät, Vantaa alkoi empiä." Tyvärr har sidan med artikeln fallit bort från Helsingin Sanomats digitala tidning. I artikeln heter det att "Sipoo on selkeimmin laajemman puiston ja ekologisten käytävien kannalla". Vidare noterar tidningen att "Helsingin, Vantaan ja Sipoon lausunnot hallituksen esitykseen kansallispuistosta ovat maanantaina käsittelyssä kunnanhallituksissa", men kommunstyrelsen i Sibbo sammankommer enligt föredragningslistan först i tisdag. Formellt är alla tre aktuella utlåtanden endast förslag till utlåtanden. Jag har noterat förslagen till utlåtande i mitt inlägg från igår, "Utlåtanden över proposition. Den 13 november 2010".


Även Kervo ger ett utlåtande och det har redan godkänts i stadsstyrelsen. Jag återger utlåtandet nedan:


Keravan kaupungin lausunto

Keravan kaupungilla ei ole huomauttamista Sipoonkorven kansallispuiston perustamista koskevaan lakiesitykseen.

Kaupunki pitää tärkeänä, että Sipoonkorpi säilyy yhtenäisenä ja rakentamattomana luontoalueena ja että kansallispuiston aluetta laajennetaan jatkossa. Esityksen mukainen alue on hajanainen ja jatkossa tulisikin pyrkiä lunastuksin ja maanvaihdoin eheyttämään ja laajentamaan sitä.

Finlands naturskyddsförbund/ Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri gav igår ut ett pressmeddelande med rubriken "Sipoonkorven kansallispuistosta Viherkehän helmi", som jag pterger här till de delar som meddelandet berör Sibbo storskog:


Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri pitää syyskokousjulkilausumassaan Sipoonkorven kansallispuiston perustamista hienona tapana juhlistaa päättyvää Luonnon monimuotoisuuden juhlavuotta. Kansallispuisto tukee myös pääkaupunkiseutua ympäröivää valtakunnallisesti tärkeiden luonto- ja virkistysalueiden Viherkehää.

Piirin mielestä Sipoonkorven kansallispuistoon pitää sisällyttää myös valtion Östersundomin alueella omistamat suojelualueet. Näin kansallispuistoon saadaan arvokkaita lintukosteikkoja ja merenrantalehtoja. On tärkeää, että kansallispuistoa laajennetaan tulevaisuudessa vapaaehtoisin maakaupoin ja -vaihdoin.

Tulevassa Koko Uudenmaan maakuntakaavassa on kiinnitettävä erityistä huomiota pääkaupunkiseudun Viherkehän vahvistamiseen. Alue on valtakunnallisesti arvokas luonnolle ja yli miljoonan suomalaisen virkistyskäytölle.

Östersundomin lintulahdet ja Sipoonkorpi muodostavat Viherkehän itäisen pään. Sieltä se kaartuu Petikon, Nuuksion ja Meikonsalon kautta Porkkalanniemelle. Viherkehän pää lännessä on virkistys- ja suojelukäyttöön hankittu Kopparnäs-Störsvikin alue Inkoon ja Siuntion rajalla. Näiden ydinalueiden lisäksi Viherkehään kuuluu lukuisia pienialaisempia luontoalueita sekä niiden välisiä ekologisia yhteyksiä. Viherkehän täydentävät merellä Siuntion ja Sipoon väliset saaret.

Viherkehä alkaa ja päättyy Itämereen. Viherkehältä löytyy uusmaalaisen luonnon koko kirjo jylhistä metsistä, kallioista, soista ja perinnemaisemista reheviin lintuvesiin ja rakentamattomaan järviluontoon.

Viherkehää uhkaavat eniten rakentaminen ja metsänhakkuut, jotka nakertavat ydinalueita ja niiden välisiä ekologisia yhteyksiä. Viherkehän säilyminen ja toimivuus tulee turvata kaavoituksen sekä kuntien ja muiden yhteisöjen omistamien maa-alueiden lisäsuojelun avulla. Viime vuosina etenkin Vantaa, Kirkkonummi ja Espoo ovat kunnostautuneet suojelemalla omistamiaan Viherkehään kuuluvia metsiä.Uutispäivä Demari publicerade igår en artikel med rubriken "Stadin demarit kiirehtii Sipoonkorven kansallispuistoa". I artrikeln kan man inledningsvis läsa att "Helsingin Sosialidemokraattien piirikokouksen mielestä Sipoonkorpeen pitää päästä tulevaisuudessa metrolla." Tyvärr torde en metroförbindelse till en ödemark vara en omöjlighet per definition.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar