Vanda ger inte efter. Den 12 november 2010

Borgåblader har idag publicerat en kort notis med rubriken "Sibbo tycker till om Storskog". Ur notisen framgår det att kommunstyrelsen i Sibbo på sitt möte i tisdag skall behandla kommunens utlåtande över regeringens proposition om en nationalpark i Sibbo storskog. Ärendet som har rubriken "Utlåtande om utkastet till regeringspropositionen för inrättande av Sibbo storskogs nationalpark" finns i föredragningslistan enbart på finska.


Borgåbladet har även publicerat en artikel med rubriken "Vanda ger inte efter om nationalpark". Till innehållet motsvarar artikeln långt artikeln "Vantaa pitää kiinni Sipoonkorven kansallispuiston laajoista rajoista" i gårdagens Helsingin Sanomat. (Se "Pruukataan. Den 11 november 2010".)Sirpa Kauppinen, som är grön stadsstyrelseledamot i Vanda, har publicerat ett blogginlägg med rubriken "Östersundomin kaava". Hon har även igår kväll skrivit en statusuppdatering om ämner på Facebook. Kauppinen var den enda gröna fullmäktigeledamoten som 2006 och 2007 röstade mot att Vanda stöder en inkorporering. En annan sak är att flera gröna kommunfullmäktigeledamöter var starkt emot inkorporeringen, fastän man på grund av överenskommelser röstade för både Helsingfors och Pekka Myllyniemis förslag.


Sipoon Sanomat har igår publicerat en atikel med rubriken "Metro voi tulla ennen Nikkilän ja Keravan välistä junayhteyttä". Knappast skulle man i Sibbo tro lika starkt på metron om man var insatt i hur man i Vanda ser på planerna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar