Metro till Majvik eller Söderkulla. Den 1 december 2010


Fram till den 30 september kunde man på Helsingfors stadsplaneringskontors webbplats läsa att utyredningen "Majvikin metron esiselvitys" skulle vara färdig i november. Vis av uppståndelsen kring den föregående metroutredningen tog man bort texten "valmis marraskuussa 2010". (Se "Planeringsprinciper för Majvik och Granö. Den 9 oktober 2010".) Helsingfors stadsplaneringskontor torde inte önska publicera utredningen, men om den är färdig bör den vara offentlig.

Utredningen om en metrolinje till Majvik torde vara färdig, men utredningen presenteras - åtminstone inte officiellt - för Helsingfors stadsplaneringsnämnd vid nämndens nästa möte i morgon. Däremot skall nämnden ta ställning till ett förslag till utlåtande över utkastet till Helsingforsregionens trafiksystemplan (HLJ 2011). I förslaget heter det bl.a. enligt följande:


Seudun yhdyskuntarakenteen tasapainoinen kehitys ja sen runkona olevaan raideliikenteeseen tehtyjen investointien täysimääräinen hyödyntäminen edellyttää metron jatkamista itään Östersundomin alueelle heti Matinkylään ulottuvan länsimetron valmistumisen jälkeen. Tämä luo edellytykset tavoitellun seudullisen kehityksen saavuttamiseksi ja rakentamisen käynnistämiselle tavoitteiden mukaisesti Östersundomin alueella. Itämetron rakentaminen Mellunmäestä Östersundomiin tulisi alkaa vuonna 2016. Tämä edellyttää toteutussuunnittelun määrärahojen varaamista ja suunnittelun aloittamista jo hyvissä ajoin sitä ennen.

Stadsplaneringsnämnden i Esbo godkände för sin del den 25 november ett utlåtande där det heter att "Metron laajentaminen itään Majvikiin saakka ei ole vielä ensimmäisen kauden asia, koska alueen suunnittelu on vielä hyvin keskeneräistä."


Osmo Soininvaara kommenterar förslaget till Helsingfors stadsplaneringsnämnds utlåtande i sitt senaste blogginlägg i följande ordalag:

Metron jatkamista itään puolletaan heti, kun se on saatu vedetyksi Matinkylään. Nyt on päästy siihen, että Helsinki jarruttaa länsimetroa ja Espoo kiirehtii.

I dokumnetet "Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma: Liikennejärjestelmäluonnos 18.10.2010" kan man om östmetron läsa följande:


Metro Mellunmäki-Majvik on noin 10 kilometrin pituinen osin maanalainen metroradan jatke, jolle tulee 5-6 uutta asemaa. Asemista 1-2 sijoittuisi Vantaan alueelle, kolme Helsinkiin ja yksi Sipooseen. Metroa on kaavailtu jatkettavaksi myöhemmin Majvikistä Söderkullaan. Hanke on osa uuden asuin- ja työpaikka-alueen rakentamista Helsingin Östersundomin, Vantaan Länsisalmen ja Sipoon Majvikin alueille. Alueelle ollaan laatimassa kuntien yhteistä yleiskaavaa, jonka mitoitukseksi on kaavailtu 50 000-80 000 asukasta ja 10 000-15 000 työpaikkaa. Hanke liittyy laajemmin Helsinki– Porvoo -vyöhykkeen maankäytön ja liikennejärjestelmän kehittämiseen. Siihen sisältyy myös liityntäyhteyksien ja -pysäköinnin kehittämistä. Metrohankkeen alustava kustannusarvio on 700 milj. euroa. Hankkeesta on laadittu esiselvitys v. 2010.


Kartan ovan med metrolinje ända till Söderkulla ingår även i det ovannämnda dokumentet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar