Timo Kalli. Den 22 november 2010

Sipoon Sanomat publicerade igår på tidningens webbplats en text med rubriken "Östersundom rakennettava luonnon ehdoilla vihreiden mielestä". Texten är en något redigerad version av De grönas pressmedelande "Östersundom on rakennettava luonnon ehdoilla" ("Vihreät: Östersundom on rakennettava luonnon ehdoilla", se "Rakennettava luonnon ehdoilla. Den 4 oktober 2010") från den 4 november.Helsingin Sanomat publicerade på igår en artikel med rubriken "Ryhmänjohtaja Kalli veti Vanhasen pääministeriksi" ("Timo Kalli teki Matti Vanhasesta pääministerin"). Tidningen berättar här att det var gruppordförande Timo Kalli som gjorde Matti Vanhanen till statsminister. Jag har länge anat ett förtroende förhållande mellan Vanhanen och Kalli. Jag har på denna blogg föreslagit att Kalli utöver Vanhanen, Hannes Manninen och Mari Kiviniemi kände till kopplingen mellan fallet Sibbo och överenskommelsen om KSSR-ramlagen. Tack vare Kalli kunde Vanhanen i juni 2006 i utpressningssyfte gå ut med det falska påståendet att Centergruppen stöder inkorporeringen. Kalli stödde även Vanhanen då han valde att svika och köra över Centerns trogna bundsförvant Sfp. (Se "Centern beredd att bryta med Sfp. Den 8 oktober 2006".) Det är ödets ironi att Timo Kallis uttalande om valbidrag indirekt resulterade i Vanhanens fall.
Pääkaupunkiseudun partiolaiset har den 15 november gett sitt utlåtande över regeringens förslag till lag för en nationalpark i Sibbo storskog. Jag citerar här ur utlåtandet:

Pääkaupunkiseudun luonnon ja virkistyskäytön tulevaisuuden kannalta on välttämätöntä koota nykyiset Metsähallituksen ja kaupunkien alueet yhdeksi kokonaisuudeksi, jota hoidetaan ja jonka käyttöä ohjeistetaan yhden tahon toimesta, eikä kuten pitkälti nykyään: eri tahoille kuuluvina pirstaleisina palasina eri määräyksin, joita kansalaiset eivät pysty seuraamaan. Kansallispuisto olisi luonteva osa Pääkaupunkiseudun ympäröivää viherkehää, jossa huomioidaan niin alueen luontoarvot kuin retki- ja virkistyskäyttö.

Perustettavaan kansallispuistoon tulee viimeistään lähitulevaisuudessa liittää muut julkisessa omistuksessa olevat alueet. Emme ota kantaa menettelytapaan, miten Helsingin kaupungin, Vantaan kaupungin, Sipoon kunnan ja pieni Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen alue ja mahdolliset yksityiset alueet liitettäisiin kansallispuistoon.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar