Sibbo, Sibbo. Den 18 november 2010


I dagens nummer av Helsingin sanomat ingår en artikel med rubriken "HSL jakaisi Helsingin kahtia". Artikeln handlar om förslaget till tariffzoner för kollektivtrafiken, som jag skrivit om för tre år sedan i mina inlägg "Zongränser. Den 1 december 2007" och "Zoner oberoende av kommungränserna. Den 2 december 2007". En viktig tanke med modellen torde vara att integrera östra Esbo med Helsingfors, samtidigt som Esbo skulle delas i tu. Helsingin Sanomat tar dock fasta på att Helsingfors skulle delas i tu, fastän man samtidigt noterar att "Sipoolta otetut liitosalueet saattavat tuoda vielä kolmannenkin maksuvyöhykkeen Itä-Helsingin suunnalle." Genom den nya tariffmodellen blir det ännu svårare att integrera Östersundom med (övriga) Helsingfors. Östersundom torde förbli "Sibbo".I mitt inlägg "Huomioidaan. Den 2 oktober 2010" noterade jag att Hbl noterat att Helsingfors skulle köpa en fastighet i Östersundom. Vad jag inte noterat är att Hbl så väl på tidningens webbplats som i själva tidningen talar om "4,27 hektar i Östersundom, Sibbo". Fastigheten ligger visserligen i östra Östersundom, men nog innanför stadsdelen Östersundom och inkorporeringsområdet. (Se "Liten nationalpark. Den 30 oktober 2010".)
Helsingfors stadsstyrelse beslöt på sitt möte den 1 november köpa den aktuella fastigheten, men först på mötet den 8 november beslöt man bevilja fastighetsnämnden medel att köpa fastigheten. Det kan noteras att det i föredragningslistan talas om "Östersundomin kylän tila Kilskog". Här syftar man alltså med Östersundom på (register)byn Östersundom, men byn Östersundom torde fortfarande heta Itäsalmi på finska. För övrigt hör inte byn Östersundom till Helsingfors, även om största delen av registerbyn inklusive lägenheten Kilskog ligger innanför Helsingfors stads gränser.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar