Metropolikysely. Den 1 november 2010


Metropooli Areena har gjort en förfrågan, vars resultat publicerats av Nylands förbund i ett dokument med titeln "Metropolikysely Yrittäjien ja valtuutettujen näkemyksiä metropolipolitiikasta 11.10.2010". Av resultaten framgår att företagare och förtroendevalde i Helsingforsregionen minsann inte anser att det är brottom med östmetron. Ett annat intressant resultat gäller inställningen till ett eventuellt ingripande från regeringens sida gällande förvaltningen i metropolområdet, så som kommunsammanslagningar. Resultat torde påverkas av vilka partier som för tillfället är med i regeringen, men det är anmärkningsvärt att Sfp-politiker här förhåller sig mera negativt än centerpolitiker. Månne inte resultat påverkats av fallet Sibbo?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar