Räty. Den 10 november 2010


I mitt blogginlägg "Lauras Helsingfors. Den 30 maj 2010" uppmärksammade jag den samlingspartistiska gruppordföranden Laura Räty från Helsingfors. Förutom stadsstyrelsemedlem och gruppordförande är Räty ordförande för Samlingspartiets fullmäktige. Vad jag inte tidigare har uppmärksammat är Rätys blogginlägg "Järki käteen Sipoonkorven suojelussa!" från den 21 fabruari. Här skriver Räty bl.a. följande:

Nyt yhtäkkisesti valtio ilmoittaa halusta suojella alue siten, että esim. Metron rakentaminen olisi mahdotonta, eikä asuntorakentamistakaan voisi ainakaan Helsingin suunnittelemassa mittakaavassa toteuttaa. Uskomatonta! Valtio on ollut myötämielinen Sipoon läntisten osien liittämisessa Helsinkiin. Valtio ei prosessin aikana puhua pukahtanut näin laajamittaisesta alueen suojelupaineesta!

Staten representeras natutrligvis av flera olika myndigheter, som kan ha olika målsättningar och stå för olika åsikter. Det var ju inte presis via Forststyrelsen eller miljöministeriet som staten stödde en inkorporering av Sibbos "västra delar". Räty bör vara medveten om att löftena om en nationalpark var en förutsättning för att De gröna skulle stöda inkorporeringen. Det var Helsingfors tjänstemän och beslutsfattare som gav regeringen och speciellt statsministern en fullständigt förvrängd bild av Östersundoms lämplighet som bostadsområde, men Räty antyder att staten nu sviker Helsingfors. Indirekt medger Räty att "staten" lovat Östersundom som bostadsområde åt Helsingfors och därför inte får begränsa exploateringen med ett allt för omfattande skydd.


I gårdagens blogginlägg "Redogörelse för metropolpolitiken. Den 9 oktober 2010" noterade jag att Jan Vapaavuori de senaste dagarna uttryckt en överaskande positiv inställning till en ny nivå inom förvaltningen. I sitt blogginlägg "Pääkaupunkiseudun kuntien yhdistämistä selvitettävä vaikka valtion toimesta" höll sig dock Räty dock ännu i söndags till Samlingspartiets traditionella metropolpolitiska linje. Jag citerar:

Yhtenäisen metropolialueen etujen ja haittojen selvittäminen vaikka valtion pakottamana on kuitenkin tarpeellista.

Sosiaalidemokraatit ovat esittäneet seudullisen hallinnon luomista pääkaupunkiseudulle metropoliasioita hoitamaan.

SDP:n esittämä seudullinen hallinto lisäisi byrokratiaa ratkaisematta kuitenkaan ongelmia. Ylikunnallinen hallinto veisi päätöksenteon kauas ihmisistä, kuntien osaoptimointi jatkuisi ja byrokratia lisääntyisi. Keskustelussa on keskityttävä kuntien yhdistämisen mahdollistamiseen, eikä mihinkään korvikeratkaisuihin.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar