Usel affär. Den 27 november 2010Helsingfors fastighetsnämnd skall på sitt möte nästa vecka igen behandla ett par markaffärer i Östersundom. Denna gång handlar det om bebyggda fastigheter på endast o,4 ha och 0,9 ha. De nuvarande ägarna till fastigheterna föreslås behålla rätten att disponera fastigheterna fram till år 2016 respektive 2015. Värdet på marken beräknas till ungefär hälften av priset. Ifall Helsingfors planerar att de nuvarande byggnaderna skall få ge vika för ny bebyggelse stiger markpriset till över 100 € per kvadratmeter! Som motivering anges som vanligt att Helsingfors i övriga delar av staden äger 2/3 av marken men i Östersundom endast 1/3. Jämförelsen haltar dess värre. Den mark som staden äger innanför de gamla gränserna utgörs huvudsaken av vägar, parker och grönområden, medan staden sålt ut planerad mark till grynders, som sålt vidare marken till fastighets- eller bostadsaktiebolag. De 990 hektar som Helsingfors äger i Östersundom lämpar sig fortfarande huvudsakligen som grönområden. För att det skall finnas någon mark att sälja åt grynders borde staden köpa upp nästan hela Östersundom. Då priset på lämplig byggnadsmark stiger till 100 € per kvadratmeter är inkorporeringen en usel affär för Helsingfors.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar